світове господарство

Що таке світове господарство

Світове господарство — це сукупність національних господарств усіх країн, пов'язаних між собою всесвітніми економічними відносинами.

Світове господарство є результатом тисячолітнього розвитку продуктив­них сил. Виділяють кілька етапів формування світового господарства. Тривалий етап передісторії світового господарства призвів до його вини­кнення у XVI ст., коли внаслідок Великих географічних відкриттів між­народна торгівля охопила всі регіони земної кулі. У другій половині XIX ст. відбувалося становлення і розширення світового господарства завдяки розвитку транспорту. Але головним етапом на шляху формування сучас­ної системи світового господарства став кінець XIX—XX ст. внаслідок сукупного розвитку великої машинної індустрії, транспорту і світового ринку.

Поняття світового господарства тісно пов'язане з поняттям про суспільний розподіл праці, міжнародної економічної інтеграції. Крім того, існує також географічна модель світового господарства, яка постійно розвивається. І якщо до кінця XIX ст. у світі переважав один центр — Європа, то потім утворився другий, що незабаром став головним — США. У період між двома світовими війнами виникли ще два центри світового значення — СРСР і Японія.


Сторінки