Рівненська хімлабораторія про стан атмосферного повітря та поверхневих вод суші Рівненщини.

     За звітний період хімлабораторія проводила фізико-хімічне дослідження атмосферного повітря та поверхневих вод суші. За цей період було відібрано і проаналізовано 13324 проб атмосферного повітря по 11 інградієнтах. Проводились визначення Рн атмосферних опадів та відбір проб повітря на визначення концентрацій важких метелів та бензапірену. План виконано на 51% від річного. Річний план - 26000 проб. Відібрано 6 проб грунту на отрутохімікати та нітрати на території Рівненського району, про це повідомляє cgm.rv.ua.

        За звітний період хімлабораторія проводила фізико-хімічне дослідження проб поверхневих вод. Було відібрано  хімлабораторією ЦГМ   38 проб води. Проби води відбирались Рівненським ЦГМ  на 2 водних об′єктах, 3 пунктах, 7 створах 3 категорії спостережень.  За звітний  період проведено 418  визначень по 33 інгредієнтах. В пробах води визначаються основні фізичні показники, сольовий склад, біогенні та забруднювальні речовини.Дані спостереження за станом забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод щомісячно надавались органам місцевого самоврядування та зацікавленим організаціям.

***** На любой вкус серебряные цепи от производителя. Серебро высочайшей пробы, внешний вид от ведущих ювелиров.

Розділ сайту: