Австралія

Австралія, Австралійський Союз — держава в Південній півкулі, на материку Австралія, о. Тасманія і прилеглих островах. Площа 7,68 млн км2. Населення 19,6 млн людей (2002), в основному нащадки пере­селенців з Великобританії і Ірландії. Корінних жителів (тубільців або ав­стралійців) 1,5 %, в основному в глибинних районах. Міське населення 85 % (1998). Офіційна мова — англійська. Більшість віруючих — христи­яни (26 % католики, 24 % англікани). Австралія — конституційна мона­рхія. Входить у Співдружність. За формою державного устрою — федера­ція у складі 6 штатів і 2 територій. Столиця — Канберра. Глава держави — королева Великобританії, представлена генерал-губернатором (що при­значається за рекомендацією австралійського уряду). Законодавчий ор­ган — двопалатний парламент (Палата представників і Сенат).

Австралія — індустріально-аграрна країна з високим рівнем розвит­ку ринкової економіки. Частка у валовому внутрішньому продукті (ВВП) (1999, %): промисловість 26, сільське, лісове господарство і рибальство 3. Добувають залізняк (115 млн т в 1991), боксити, ільменіт, рутил, вісмут, свинець, цинк, нікель, уран, вольфрам, золото, срібло, кам'яне і буре вугілля, нафту, природний газ. Виробництво електроенергії 191,7 млрд кВт*год (1999), по виробництву електроенергії на душу населення Авст­ралія займає одне з перших місць у світі. Чорна і кольорова металургія (рафінування цинку, рафінування міді, алюмінію), нафтопереробна і на­фтохімічна промисловість. Найбільш розвинені: машинобудування (еле­ктротехнічне і радіоелектронне, верстато- і локомотивобудування, авто­мобілебудування), хімічна (виробництво сірчаної кислоти, суперфосфа­ту, синтетичного каучуку, пластмас), харчова промисловість, продукція якої (м'ясо, борошно, молочні консерви, олія) йде головним чином на експорт.

Сільське господарство високотоварне. Переважає велике землево­лодіння. Бл. 2/3 вартості сільськогосподарської продукції дає тваринни­цтво. За поголів'ям овець (148 млн в 1991/92, переважно мериносів) і обсягом виробництва вовни (1,1 млн т в 1991/92) Австралія займає одне з провідних місць у світі. Обробляються бл. 6 % території, луги і пасовища займають 59 % площі, бл. 1/2 ниви зайнято під пшеницею (збір 15,7 млн т в 1991/92). Плодівництво і виноградарство. Довжина (1999, тис. км) залі­зниць 33,8, автошляхів 913. Тоннаж морського торгового флоту 3,8 млн. т (1992). Основні порти: Сідней, Мельбурн, Фрімантл, Ньюкасл. Експорт: сільськогосподарська продукція (вовна, пшениця, м'ясо, масло, сир), мінеральна сировина (руди кольорових металів, кам'яне вугілля, залізна руда, боксити). Основні зовнішньоторгівельні партнери: Японія, США, країни ЄЕС, Нова Зеландія. Грошова одиниця — австралійський долар.

Розділ сайту: