Метеорология и климатология (рус.)

     Метеорологией называется наука об атмосфере — воздуш­ной оболочке Земли. Она относится к геофизическим наукам, поскольку в ней, на основе законов физики, изучаются опреде­ленные категории физических процессов, свойственных Земному шару.
     Климатология — это наука о климате, т. е. о совокупности атмосферных условий, свойственной тому или иному месту в за­висимости от его географической обстановки.

(материал из свободных источников)

Частично использованы книги времен СССР

Міжнародний день Чорного моря

Міжнародний день Чорного моря

31 жовтня - міжнародний день Чорного моря 

     В останній день жовтня міжнародна спільнота відзначає день Чорного моря (International Black Sea Day), який внесений також до офіційних дат Міжнародної Гідрологічної Організації. 31 жовтня 1996 року шість причорноморських країн - Україна, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина та рф підписали «Стратегічний план дій щодо реабілітації та захисту Чорного моря».  Тоді ж було вирішено заснувати це екологічне свято. Головною метою Дня Чорного моря стало привернення уваги міжнародного співтовариства до того, які непоправні збитки морю завдають не лише природний сірководень, але й забруднення води та глобальне потепління. До цієї дати у країнах-підписантах проводять тематичні акції, конференції, виставкові заходи, круглі столи. З їх допомогою різні установи, організації, вчені та активісти пропагують . . . . .

 

Цікаві факти про хмари

Хмара45 цікавих фактів про хмари

1. Ми бачимо хмари на небі кожен день.
Але часто не замислюємося про те, що хмари з себе представляють і звідки вони беруться.
2. Ми звикли сприймати хмари як даність, як звичний елемент пейзажу. А адже це явище природи дуже цікаво, незважаючи на свою звичність і буденність.
3. Часи, коли люди бачили в хмарах дивовижні замки і драконів, давно пройшли.
4. Вивчення хмар — це ціла наука. І сучасна наука досконально вивчила хмари і відповіла на всі питання, якими цікавилися цікаві люди протягом століть.
5. Знання про хмарах – це прекрасна можливість дізнатися більше про пристрої атмосфери Землі.
6. Хмари можуть багато розповісти нам не тільки про погоду, але і про багатьох інших факторах, наприклад, про екологічну обстановку.
7. Складатися хмари можуть з крапель води, кристалів або того та іншого разом — залежить від температури.
8. При температурі нижче -15 градусів вони кристалізуються. Такі хмари складаються вже не з водяних крапель, а з кристаликів льоду.
9. Хмари не можуть утворитися без пилу. Адже водяний пар сам по собі ніколи не зможе створити подібну пливучу масу. Для цього йому потрібні частинки пилу або диму. До них і притягуються крапельки, з яких потім народжується хмара.
10. Хмари можна побачити, як з поверхні землі, так і з космосу.
11. Найвищими хмарами на Землі є сріблясті. Вони утворюються вже за межами щільних шарів атмосфери, на висоті до 85 км над рівнем моря. При цьому на висоті 100 кілометрів офіційно вже починається космос. Побачити їх можна в сутінках. Це дуже гарне видовище.
12. Люди називають хмари повітряними і легкими, але це зовсім не так.
13. По-справжньому хмари середніх розмірів можуть важити до 10 тонн.
14. Незважаючи на це, вони безперешкодно переміщаються по небу, оскільки їх вага розподіляється між численними крапельками води або кришталиками льоду.
15. Хмари не тільки важкі, але і дуже великі. Крапельки або кристалики розкидані по повітряного простору на багато кілометрів.
16. Так, у грозових хмар відстань від основи до вершини може досягати . . . . .

 

Схема широтных поясов (зон) и типов климата (по Б.П. Алисову)

Схема широтных поясов (зон) и типов климата (по Б.П. Алисову)

 

1 пояс

преобладания экваториального воздуха (ЭВ)

2 пояс

экваториальных муссонов или субэкваториальный

Климат четвертичного периода

 Климатические условия четвертичного периода изучены гораздо подробнее по сравнению с климатом более раннего времени. Из многочисленных работ, посвященных исследованию природных условий и климатов чет­вертичного периода, следует выделить труды И. П. Герасимова и К. К. Маркова (1939), Дварцбаха (1950; 1968), В. H. Сакса (1953), К. К. Маркова (1955, 1960), Эмилиани (1955 и др.), Юинга и Донна (1956, 1958 и др.), Флинта (Flint, 1957), Цейнер (1959), Л. Б. Рухина (1962), Флена (1963, 1964 и др.), Бутцера (1964), Фейрбриджа (1967), А. А. Величко (1973) и других.

За исключением последнего относительно очень короткого отдела четвертичного периода — голоцена, весь этот период со­ответствует плейстоцену, на протяжении которого климатиче­ские условия были необычными по сравнению с предшествовав­шими условиями мезозойской эры и третичного периода, когда термическая зональность была сравнительно слабо выражена. В плейстоцене усилилось похолодание в средних и высоких ши­ротах, что способствовало возникновению крупных континен­тальных оледенений, которые неоднократно расширялись, дости­гая средних широт, а затем отступали в высокие широты. Во время развития континентальных оледенений увеличивалась площадь морских льдов, занимавших большие пространства. Число четвертичных оледенений и их датировки известны только приблизительно.

Методы изучения климата прошлого

Сведения о климатах отдаленных эпох получены в результате изучения материалов о природных условиях прошлого. Поскольку процессы форми­рования осадочных отложений, выветривания горных пород, развития водоемов, существования живых организмов зависели от атмосферных факторов, данные об этих процессах позволяют оценить климатические условия соответствующих периодов вре­мени.

Интерпретация материалов о природных условиях геологи­ческого прошлого для выяснения климатического режима свя­зана с большими трудностями, причем некоторые из них имеют принципиальный характер. К таким трудностям, в частности, относится необходимость применения в этих исследованиях принципа актуализма, который в данном случае соответствует принятию допущения о сохранении в прошлом таких же связей между климатом и другими природными явлениями, какие существуют в настоящее время. Хотя подобный подход не яв­ляется бесспорным, многообразие природных процессов, зави­сящих от климата, позволяет осуществлять независимую про­верку результатов восстановления климатических условий про­шлого по различным палеогеографическим показателям. В связи с этим можно не сомневаться в достоверности наиболее общих закономерностей климатических условий геологического прош­лого, установленных в палеогеографических исследованиях, хотя более частные результаты этих исследований нередко являются дискуссионными и требуют дальнейшего изучения.

Сторінки