Чернівецька область

Чернівецька область

Чернівецька область
Розташована на заході країни в межах
Передкарпаття та східної частини Кар-
пат. Площа 8,1 тис. км 2 .
Південно-західну частину займають
Українські Карпати, що складаються
з низки паралельних хребтів до 1400 м
заввишки. На північний схід від Карпат
простягаються передгір’я, що являють
собою погорбовану місцевість. Північну
частину області займає Прут-Дністровське межиріччя, в середній частині
якого лежить Хотинська височина З найвищою вершиною рівнинної Укра-
їни — г. Бердою (515 м). Тут поверхня розчленована каньйоноподібними
долинами річок, ярами і балками. На заході трапляється карст.
З корисних копалин відомі фосфорити, гіпс, кварцові й глауконітові піс-
ки, глини, вапняки, мармур, графіт, буре вугілля. Є мінеральні джерела та
лікувальні грязі.
Клімат області помірно континентальний. Літо прохолодне і вологе, зима
помірно холодна. Середня температура січня на рівнині –4,8...–5,0 °С, в пе-
редгір’ї –4,8...–5,5 °С, в горах –6...–10 °С, липня відповідно +18,8...+19,5 °С,
+16,2…+19,0 °С, +13... +16 °С. Опади: 500—600 мм — на рівнині, 800—
1200 мм — у горах, переважно влітку.
Головні річки: Дністер та притоки Дунаю — Прут з Черемошем і Се-
рет.
Серед ґрунтів на рівнині переважають чорноземи опідзолені, темно-сірі
опідзолені, в передгір’ях — дерново-підзолисті, в горах — бурі гірсько-лісові
й дерново-буроземні.
Ліси займають близько 32 % площі області. На рівнині — це букові
й буково-дубові ліси, в горах простежуються висотні пояси від букових лісів
до субальпійських лук. З об’єктів природно-заповідного фонду найбільшим
є Вижницький природний національний парк.
 
 
Ключові слова: