Циклонічна діяльність над Чорним морем

Знижений тиск над Чорним морем в холодне півріччя досить чітко
простежується на середньомісячних картах і підтверджується даними про
кількість днів з циклонічною і антициклонічною діяльністю. Знижений тиск над
Чорним морем протягом більшої частини холодного півріччя підтримується
як за рахунок місцевого циклогенезу, пов'язаного з впливом терміки вод моря і
орографії, так і циклонів, що переміщаються з інших районів. Тому
найбільшого розвитку чорноморська депресія досягає в січні-лютому, тобто в
період найбільш сприятливих умов для місцевого циклогенезу і розвитку
циклонічної діяльності над Середземномор'ям.
Тривалість перебування циклонів над Чорним морем досить значна, тому
циклони, що приходять з інших районів на східну частину моря, в більшості
устигають повністю заповнитися (середній тиск в центрі складає біля 1003 гПа).
За межі моря переміщаються в основному тільки місцеві циклонічні утворення і
циклони, рухомі через його західну частину.
У період активізації чорноморська депресія нерідко розвивається у високе
баричне утворення і подібно центральним циклонам надає істотний вплив на
еволюцію, швидкість і напрям переміщення південних циклонів. При розгляді
умов, що викликають активізацію депресії, найбільше значення мають два
основних процеси, пов'язані з:
• циклонічною діяльністю над середньою частиною Середземного моря,
внаслідок якої здійснюється адвекція холоду з північного заходу і заходу
спочатку на Середземне море, а потім на Балкани і Чорне море;
• циклонічною діяльністю над східною частиною Середземного моря і Малою
Азією при одночасному інтенсивному антициклогенезі над південно-
східними або центральними районами Східної Європи. У цьому випадку
крім перенесення холодних повітряних мас із заходу на східну частину
Середземномор'я одночасно спостерігається потужне винесення холодного
повітря з сходу або північного сходу на південні райони України і північний
схід Балкан.
При здійсненні першого процесу чорноморська депресія залишається
низьким баричним утворенням. У цей час середземноморські циклони, що
проходять через Чорне море, істотно не змінюють свого напрямку, але
заглиблюються, а місцеві циклони, виникаючи над західною частиною моря і
гирлом Дунаю, швидко розвиваються і зміщаються на північно-східні райони
України, де вони звичайно досягають найбільшого розвитку. У більш рідких
випадках переміщення їх здійснюється в північному напрямі на центральні
райони України.

При здійсненні другого варіанта процесу чорноморська депресія часто
розвивається у високий циклон. Безпосередньою причиною цього є затримка
циклону, що переміщається з районів Малої Азії при наявності блокуючого
антициклону над південним сходом Європейської частини Росії з гребенем,
орієнтованим на Україну і Балкани. Одночасно з цим посилюється адвекція
холоду на захід від Чорного моря, що сприяє активізації висотної фронтальної
зони над півднем Європи і Середземним морем. Циклони, виникаючи під
дельтою ВФЗ над східною частиною Середземного моря і Малою Азією,
виходять до Чорноморського побережжя Кавказу, де затримуються і
заповнюються в районі Сочі-Сухуми або Керченської протоки.