Демографічний вибух

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ

Демографічний вибух — різке прискорення темпів зростання насе­лення. У країнах, що розвиваються (Азія, Африка, Латинська Америка) цей процес був зумовлений зниженням смертності, особливо дитячої, при збереженні високої народжуваності.

Демографічний вибух загострив проблеми соціального і економічно­го розвитку цих країн. Вирішальний вплив темпів зростання населення у країнах, що розвиваються (і де проживає понад 50 % населення світу), на збільшення чисельності населення земної кулі перетворив демографічний вибух в цих країнах у світовий, а соціально-економічні проблеми їх розвитку набули характеру глобальних проблем.

Фильтр PAll только у нас и только у нас по экономичесски выгодной цене.

Розділ сайту: