Донецька область

Донецька область
Розташована в південно-східній части-
ні України. На півдні омивається водами
Азовського моря. Площа 26,5 тис. км 2 .
Поверхня області — хвиляста рівни-
на, розчленована численними річковими
долинами, ярами і балками. Північно-
східна частина — Донецька височина,
захід — Придніпровська низовина, пів-
день — Приазовська височина. Поширені
в області й антропогенні форми рельєфу — терикони, кар’єри, провали.
Найголовніший вид корисних копалин області — вугілля Донецького
кам’яновугільного басейну. Є кам’яна сіль, доломіти, флюсові вапняки, вог-
нетривкі глини, гіпс, мергель, будівельні матеріали, азбест, ртуть.
Клімат помірно континентальний. Зима прохолодна, літо жарке. Середня
температура січня –4…–7,8 °C, липня +20,8…+22,8 °C. Опадів 375—556 мм
на рік, більшість в теплу пору року. З несприятливих кліматичних явищ
найнебезпечніші пилові (чорні) бурі.
Річки області належать до басейнів Сіверського Дінця, Дніпра та Азов-
ського моря. Найбільша річка — Сіверський Донець, що має притоки: Ка-
зенний Торець, Бахмут, Лугань. Озер мало, більше штучних водойм. Канал
Сіверський Донець — Донбас.
Серед ґрунтів області переважають середньо- і малогумусні чорноземи
звичайні. В долинах річок поширені лучно-чорноземні й лучні ґрунти. На
півдні трапляються солончаки і солонці. Область лежить у межах степо-
вої зони. Природна степова рослинність збереглася тільки в заповідних
територіях (Український степовий заповідник, національний природний
парк «Святі гори»). Ліси займають 4,8 % території, вони трапляються
в заплавах річок і в балках.
 
 
Ключові слова: