Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України

Глобальна проблема — природне, природно-антропогенне, частково антропогенне явище, що стосується світу в цілому. Наприклад, ядерна загроза, глобальне потепління, кислотні дощі та ін.

Екологічна проблема

Проблема взаємовідносин суспільства та природи, збереження навколишнього середовища. Актуальними екологічними проблемами сучасного світу є зміна складу атмосфери, порушення балансу CO2 у природі та зменшення озонового шару; глобальне потепління клімату, вирубування лісів, випадіння кислотних дощів, забруднення Світового океану, процес спустелення земель, водно-ресурсні проблеми, забруднення навколоземного космічного простору, погіршення умов життя людей у великих містах, агломераціях.

В Україні склалася складна екологічна ситуація, особливо в зоні ЧАЕС.

Проблема війни та миру

Найважливіша проблема людства. В армії різних країн залучено понад 26 млн. чоловік. За оцінками ЮНЕСКО, на створення військової продукції та послуг працюють понад 50 млн. осіб. Арсенали ядерного озброєння мають 5 країн: США, Росія, Китай, Великобританія, Франція (Україна добровільно від нього відмовилась). Проблема збереження миру є першочерговою у сучасному світі, оскільки від її рішення залежить існування життя на Землі.

Демографічна проблема

Сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що стосуються інтересів усього людства: підвищення чисельності населення в країнах Африки, Азії, Латинської Америки, що розвиваються; стихійні міграції між країнами; загроза депопуляції в розвинутих країнах. Для України та інших країн Європи, де смертність перевищує народжуваність, характерне природне зменшення населення, або депопуляція.

Середня тривалість життя в Україні в 2000 p. становила 65 років.

Продовольча проблема

Полягає в дефіциті продуктів харчування, значному територіальному розриві між основними районами виробництва та споживання, де населення страждає від голоду. За даними ООН, на планеті голодує близько 1 млрд. чоловік, в основному населення країн Африки та Азії.

У цей час економіка України на 12 % залежить від імпорту продуктів харчування.

Енергетична проблема

Забезпечення людства паливом. Ця проблема викликана збільшенням енергоспоживання у світі, негативним впливом енергетики на навколишнє середовище, впливом атомної енергетики на людину та довкілля.

Україна залежить від імпорту нафти й газу на 43 %.

Важливим завданням є проблема використання ресурсів Світового океану.

********** Засор труб — вечная и главная неприятность канализационной системы, возникающая совершенно не вовремя. Даже при самом бережном отношении к канализационной сети, в каждом коллекторе, отстойнике, колодце со временем накапливаются отложения, способствующие возникновению засора. Наша аварийная служба специализируется на устранение засоров и прочистке канализации в любых помещениях, будь то квартира, частный дом или офисный центр.

Розділ сайту: