Хімічна промисловість України

Хімічна  промисловість —  сукупність  галузей,  що  виробляють  різноманіт-ну  продукцію  шляхом  хімічної  обробки  сировини,  створюють:  нові  речовини, 
яких  не  існує  в  природі,  сучасні  технології  переробки  природних  ресурсів.
 
 
Підприємства гірничо-хімічної  галузі тяжіють  до  районів  видобутку 
корисних  копалин,  що  використовуються  як  хімічна  сировина.  Кухонну 
сіль  добувають  і  переробляють  у  Слов’янську,  Артемівську,  Криму.  По-клади  калійної  солі  розробляють  у  Калуші  і  Стебнику,  сірки  —  у  Новому 
Роздолі.
Основна  хімія —  це  галузь  хімічної  промисловості,  що  включає  коксохі-мічне виробництво, виробництво мінеральних добрив, кислот, соди.
Коксохімічна  промисловість  є  базою  для  розвитку  великої  кількості  су-путніх  і  допоміжних  підприємств,  що  переробляють  доменні  й  коксові  гази, 
феноли, смоли тощо.
Виробництво  азотних  добрив  розміщується  поруч  з  коксохімічними 
підприємствами  (Дніпродзержинськ,  Запоріжжя,  Горлівка)  або  тяжіє  до 
споживача  (Черкаси,  Рівне,  Одеса).  Виробництво  калійних  добрив  роз-міщено  поблизу  родовищ  сировини  (Калуш,  Стебник).  Підприємства,  що 
виробляють  фосфорні  добрива,  працюють  на  імпортній  (Винниця,  Одеса, 
Суми)  та  місцевій  (Костянтинівка)  сировині.  Виробництво  сірчаної  кислоти 
має  значну  сировинну  базу  і розміщено  у  Костянтинівці,  Калуші,  Перво-майському.  Виробництво  соди  розміщується  поблизу  родовищ,  оскільки  це 
дуже  матеріаломістка  галузь.  Основні  центри  —  Слов’янськ,  Лисичанськ, 
Красноперекопськ.
Хімія  органічного  синтезу як  сировину  використовує  переважно  нафту 
і  газ,  тому  розміщена  в  районах  їх  видобування  та  у  місцях,  де  прокладені 
нафто-  і  газопроводи.  До  хімії  органічного  синтезу  належать  виробництва 
синтетичних  смол,  пластмас  і  хімічних  волокон.  Найбільші  підприємства 
галузі  розташовані  в  Донбасі  та  Придніпров’ї.   Виробництво  полімерних 
матеріалів базується  на  використанні  продуктів  нафтопереробної,  газової, 
коксохімічної  промисловості  (Донецьк,  Запоріжжя,  Луцьк  —  виробництво 
синтетичних  смол  і  пластмас;  Київ,  Черкаси,  Чернігів —  виробництво  хі-мічних  волокон).  Частково  виробництво  базується  на  використанні  хімічної 
сировини, що потрапляє продуктопроводами з Росії.
Високого  рівня  розвитку  в  Україні  досягли  лакофарбова  промисловість 
(центри —  Дніпропетровськ,  Львів,  Одеса,  Харків),  виробництво  синтетич-них барвників (Рубіжне, Красноперекопськ).
На  базі  нафтопереробної  і  газової  промисловості  розвивається  нафтохі-мічна  (Бердянськ,  Кременчук,  Херсон)  і  гумово-асбестова  (Дніпропетровськ, 
Біла Церква) промисловість.
Усе  більшого  значення  в  Україні  набувають  виробництво  синтетичних 
миючих  засобів,  фармацевтика.  Ці  галузі  належать  до  наукомістких,  тому 
їхні  виробництва  розміщені  у  великих  містах —  Донецьку,  Дніпропетров-ську, Києві, Запоріжжі, Одесі та ін.

 

Ключові слова: 
Розділ сайту: