Івано-Франківська область

Івано-Франківська область

Івано-Франківська область
Розташована на заході України, в пе-
редгірній та гірській частинах Україн-
ських Карпат. Площа 13,9 тис. км 2 .
За характером рельєфу територію
область поділяють на три частини: пів-
нічно-східну — рівнинну (Подільська
височина), середню — передгірну (Перед-
карпаття), південно-західну — гірську
(Українські Карпати). Поверхня Перед-
карпаття розчленована річковими долинами. Майже половину території
області займають Карпати. Тут знаходяться такі гірські масиви і пасма:
Горгани, Покутсько-Буковинські Карпати, Гринявські і Чивчинські гори та
Чорногора з найвищою точкою України — г. Говерлою (2061 м).
44
Корисні копалини: нафта та природний газ (Передкарпатська нафтогазо-
носна область), буре вугілля, озокерит, великі запаси сірки, кам’яної та ка-
лійної солей. Є гіпс, сланці, фосфорити, різні будівельні матеріали, джерела
мінеральних вод.
Клімат помірно континентальний. В рівнинній і середній частинах об-
ласті зима м’яка, літо тепле, середня температура січня –4…–4,5 °C, липня
+18…+19,5 °C. У горах клімат холодніший. Середня температура січня стано-
вить –6 °C, липня +16 °C. Опадів від 600—800 мм у Передкарпатті до 1400 мм
у горах.
Річки області належать до басейнів Дністра і Пруту. Притоки Дністра —
Свіча, Лімниця, Луква, Бистриця, Свір, Гнила Липа; притоки Пруту — Чере-
мош, Рибниця, Турка та ін. Гірські озера — Лебедине, Несамовите та ін.
У Придністров’ї переважають опідзолені чорноземи, темно-сірі, сірі ґрун-
ти. У Передкарпатті — дерново-підзолисті та дернові, в горах — бурі лісові,
гірсько-лучні.
Переважаючим типом рослинності є ліси. Ними вкрито від 30 % території
на рівнині до 60 % — у горах. До висоти 800—1000 м ростуть листяні ліси,
вище (1300—1500 м) — хвойні, на вершинах гір — субальпійські луки — по-
лонини. На території області знаходяться Карпатський природний націо-
нальний парк і заповідник Горгани.