Кіровоградська область

Кіровоградська область

Кіровоградська область
Розташована в центральній частині
України, в межиріччі Дніпра і Південно-
го Бугу. Площа 24,6 тис. км 2 .
Основну частину території області за-
ймає Придніпровська височина. У річко-
вих долинах на поверхню часто виходять
кристалічні породи Українського щита,
що подекуди утворюють в річищах по-
роги і перекати.
Область багата на корисні копалини. Тут розміщений Дніпровський буро-
вугільний басейн. Є родовища горючих сланців, торфу. На території області
знаходиться частина Криворізького залізорудного басейну. Є нікелево-хромі-
тові руди (Побужжя), золото, графіт (Завальське родовище), різні будівельні
матеріали.
Клімат області помірно континентальний. Зима м’яка, з відлигами. Літо
жарке. Середня температура січня –5,4…–6,5 °C, липня +20…+21,4 °C. Опа-
дів 400—490 мм на рік. Трапляються посухи, пилові бурі.
Річки належать до басейну Дніпра (Цибульник, Інгулець) та Південного
Бугу (Інгул, Синюха, Синиця). Найбільші водосховища — Кременчуцьке та
Дніпродзержинське. Збудовано водовід Дніпро — Кіровоград.
Область лежить у лісостеповій і степовій зонах. У лісостеповій переважають
чорноземи типові, опідзолені, ясно-сірі та сірі лісові ґрунти, в степовій — чор-
ноземи звичайні. Природна рослинність збереглася лише на схилах ярів і балок.
Ліси займають 6,8 % території. Є об’єкти природно-заповідного фонду.