Київська область

Київська область

Київська область
Розташована в північній частині Укра-
їни, в басейні середньої течії Дніпра. Пло-
ща 28,9 тис. км 2 .
Поверхня області рівнинно-горбиста.
Північна частина лежить у межах По-
ліської низовини, центральна і південно-
західна — на Придніпровській височині,
дуже розчленованій річковими долинами
і балками. На сході в межі області захо-
дить Придніпровська низовина.
На корисні копалини область бідна. Є будівельні матеріали, каоліни, торф,
буре вугілля, джерела мінеральних вод; на південному заході — запаси само-
родного золота, алмазів, платиноїдів, титано-цирконієві руди.
Клімат помірно континентальний, м’який. Середня температура січ-
ня –5,8…–6,5 °C, липня +19,2…+20,1 °C. Опадів 500–600 мм, найбільше
у червні—липні.
Дніпро — найбільша водна артерія області. Всі річки належать до його ба-
сейну. Головні притоки Дніпра: Прип’ять, Уж, Тетерів, Ірпінь, Стугна, Красна,
Рось, Десна, Трубіж. На території області — Київське і Канівське водосховища.
На півночі найпоширеніші дерново-підзолисті, лучні та болотні ґрунти,
в центральній та західній частинах — опідзолені чорноземи, темно-сірі та
ясно-сірі лісові ґрунти, на півдні — глибокі малогумусні чорноземи. На Лі-
вобережжі (в Лісостепу) трапляються чорноземи типові малогумусні, лучні
солонцюваті, солончакові та ін.
Внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС в 1986 р. територія області
зазнала забруднення радіоактивними елементами, особливо північна її частина.
 
 
Ключові слова: