Кримські гори

Кримські гори простяглися із заходу на схід на 180 км, їхня ширина — 50—60 км. У рельєфі чітко виділяються три
майже паралельно розташовані гряди: Головна (найвища), Внутрішня, Зовнішня (північна).
Кримські гори поділяються на три фізико-географічні області: Передгірну, Головну гряду і Південний берег Криму.
Кримська передгірна лісостепова область охоплює Зовнішню і Внутрішню гряди. Кліматичні умови сприятливі.
Річна сума опадів — 550 мм. Річковий стік зарегульований водоймищами. На стан водних ресурсів впливає карст. Існує розвинений підземний стік.
Ґрунти — дерново-карбонатні на схилах, чорноземні на плоских міжгірських ділянках. Переважають ландшафти Лісостепу — дубові ліси чергуються з луговими степами.
Головна гряда. На вершинній поверхні (яйлах) розвинені карстові процеси, чому сприяють тріщинуватість і розчинність вапняків, гіпсів, утруднені
умови стоку (багато безстічних знижень на яйлах) і сприятливі кліматичні умови. Кількість опадів на рік — 1000 мм (на заході) — 600—700 мм
(на сході), причому 50—60 % у вигляді снігу. Середні температури липня +15...+16 °С, січня –4 °С (на висоті 1000 м). Головна гряда — акумулятор
підземних вод, що дають початок струмкам і річкам.
Характерна висотна поясність ландшафтів, яка сильно залежить від експозиції схилів. На північних схилах поширені дерново-буроземні щебнисті
ґрунти під грабовими, буковими і дубовими лісами. Середньогір’я з чорноземоподібними дерново-буроземними ґрунтами зайняте окремими ділянками
буково-грабово-соснових лісів. Яйли вкриті лугами на гірських чорноземах, на схилах і у звиженнях є грабові й букові переліски.
Від підніжжя ліси Криму починаються молодими мішаними, переважно дубовими, вище йдуть часті діброви, потім — букові ліси. У західній частині
Головної гряди росте кримська сосна — ендемік Кримського півострова.
Південний берег Криму — прибережна смуга південного схилу Головної гряди. Положення на окраїні субтропічного поясу, південна експозиція приморських схилів сприяли розвитку ландшафтів середньоземноморського типу. Середня температура січня +1...+4 °С. Літо жарке і сухе. Середня температура липня +24 °С. Кількість опадів усього 300—600 мм на рік, більше
восени та узимку. Природна рослинність представлена низькорослими лісами, заростями чагарників, сухостійних трав. Біля підніжжя Головної гряди
в середземноморському субтропічному ландшафті спостерігається поєднання лісових порід помірного поясу й окремих представників субтропічної рослинності, з яких багато декоративних і плодових порід завезено в Крим.
Природні комплекси Криму сильно порушені, хоча ці зміни, на відміну від інших регіонів, не завжди негативні. У той же час дотепер
трапляється нерозумне втручання людини в природні процеси. Унаслідок надмірної вирубки в недалекому минулому кримські повноцінні дубові
ліси перетворилися на низькорослі порослеві зарості, а в східній частині Південного берега Криму ліси знищені зовсім. Зараз тут змушені вкладати
значні кошти в залісіння сухих голих схилів, щоб уникнути ерозійних і зсувних процесів.
У Кримських горах близько 120 природоохоронних об’єктів. Найбільші з них — заповідники Кримський, Ялтинський, Карадазький.
 
 
Ключові слова: 
Розділ сайту: