Луганська область

Луганська область

Луганська область
Розташована в південно-східній части-
ні України. Площа 26,7 тис. км 2 .
На півдні знаходиться Донецька височи-
на з найвищою точкою Лівобережної Укра-
їни — г. Могилою-Мечетною (367 м). Серед-
ня частина області — долина Сіверського
Дінця; на півночі — відроги Середньорусь-
кої височини. Поширені антропогенні фор-
ми рельєфу — терикони, кар’єри.
Найголовніша корисна копалина — кам’яне вугілля. Є значні поклади
вапняків, крейди, мергелів, пісковиків, лікувальні мінеральні джерела.
Клімат помірно континентальний. Зима прохолодна, літо жарке. Середня
температура січня –7…–8 °C, липня +21…+22 °C. Опадів випадає 400—550 мм
на рік. Досить часто трапляються суховії, засухи.
Головна річка — Сіверський Донець. Його притоки: Айдар, Деркул, Крас-
на, Лугань, Велика Кам’янка. Є озера.
На більшій частині території поширені чорноземні ґрунти різних типів.
Поширені також дерново-лучні, опідзолені та інші ґрунти.
Область лежить у степовій і частково лісостеповій зонах. Лісами вкрито
0,6 % території. Вони поширені в заплавах і балках. Природні ландшафти
дуже змінені й збереглися тільки в Луганському заповіднику.
 
 
Ключові слова: