Львівська область

Львівська область

Львівська область
Розташована на заході України. Пло-
ща 21,8 тис. км 2 .
Північна частина зайнята Верхньо-
бузькою низовиною, частково заболо-
ченою; центральна — Подільською
височиною і Розточчям; південна — При-
дністровською западиною, передгір’ям та
Українськими Карпатами, які представле-
ні тут Бескидами і Вододільним хребтом.
Область багата на корисні копалини: нафта і природний газ (Передкар-
патська нафтогазоносна область), кам’яне вугілля (частина Львівсько-Во-
линського кам’яновугільного басейну), калійна і кам’яна сіль (Стебницьке
родовище калійної солі), сірка, озокерит, будівельні матеріали. Є багато
мінеральних джерел, на базі яких діють бальнеологічні курорти: Моршин,
Трускавець та ін.
Клімат помірно континентальний. Літо тепле, вологе, зима з частими
відлигами. У горах клімат суворіший. Середня температура повітря січня на
Подільській височині –4,7 °C, у Передкарпатті –6,1 °C, в Карпатах –6,6 °C,
липня відповідно +18,7 °C, +18 °C, +16 °C. Опадів на Подільській височині
випадає 641—742, в Передкарпатті 685—773, в горах до 1000 мм на рік. Най-
більше їх випадає влітку.
Річки належать до басейнів Прип’яті (Бистриця, Стрий, Свіча, Стривігор),
Дністра (Стир) та Західного Бугу (Полтва, Рата). Є невеликі озера і водосхо-
вища.
Область лежить у межах лісостепової зони і зони Українських Карпат. Се-
ред ґрунтів лісостеповій зоні переважають дерново-підзолисті, чорноземні,
сірі лісові, опідзолені, в Карпатах — буроземні ґрунти. Ліси займають 25 %
площі області. Тут розташовані природний заповідник Розточчя та націо-
нальний природний парк Яворівський.