Мінеральні ресурси

Мінеральні ресурси — корисні копалини в надрах Землі, запаси яких оцінені за геологічними даними. Родовища корисних копалин розподі­лені у земній корі нерівномірно. Більшість видів мінеральної сировини представлена рудами, що складаються з мінералів, тобто неорганічних речовин природного походження. Однак деякі важливі види корисних копалин, зокрема енергетична сировина, мають органічне походження (викопне вугілля, нафта, торф, горючі сланці і природний газ). їх відносять до мінеральної сировини умовно.

В останні роки усе більшого значення набуває гідромінеральна сиро­вина — високомінералізовані підземні води. Цінність окремих видів мі­неральної сировини визначається в залежності від сфери їх застосуван­ня (для отримання енергії, в машино- і приладобудуванні, при виробни­цтві товарів народного споживання), а також від того, наскільки рідко вони зустрічаються.

Мінеральну сировину, необхідну для забезпечення оборонної проми­словості і безперебійного функціонування її сировинної бази, іноді називають стратегічною. У США постійно підтримується певний запас (дер­жавний резерв) стратегічних матеріалів, причому більше половину по­треби у 22 видах мінеральної сировини доводиться задовольняти за раху­нок імпорту. Серед матеріалів, що імпортуються, важливе місце займа­ють хром, олово, цинк, вольфрам, ітрій, марганець, платина і платиноїди, а також боксити (алюмінієві руди).

===========
Красивые и качественные пластиковые окна лишь тогда будут иметь законченный вид, когда оформление проема завершится установкой качественного подоконника. Несмотря на то что сегодня рынок богат различными предложениями по материалам для изготовления подоконной доски, одним из наиболее гармоничных вариантов можно считать пластиковые подоконники moeller. Он прекрасно сочетается с материалом рамы, прост в монтаже, удобен в применении и уходе.

Розділ сайту: