Наша планета

Наша планета, атмосфера   
         Землю можна розглядати як систему, що складається з п’яти компонентів. Це атмосфера (повітря), гідросфера (вода), кріосфера (лід), літосфера (тверда поверхня) та біосфера (життя). Ці компоненти взаємодіють між собою, обмінюючись енергією та речовинами.

            Рух енергії починається з поглинання Землею сонячної радіації, що нагріває її, і закінчується, коли Земля віддає її в космос, тим самим запобігаючи перегріву. Сонячна енергія надає руху атмосфері й гідросфері. Частина її витрачається на кругообіг води, яка в даному процесі змінює свої властивості й форму, стаючи твердою, рідкою, або газоподібною. Інші хімічні речовини – кисень і вуглекислий газ – також є найважливішими компонентами системи.

            Географічна оболонка – найбільший на Землі природний комплекс, у якому всі п’ять компонентів, переплітаючись, тісно взаємодіють між собою.

            У межах географічної оболонки виникло і розвивається людство, черпаючи з неї ресурси і впливаючи на неї.

 

 • Атмосфера. Повітряна оболонка Землі захищає життя від впливу космосу. Без неї неможливе життя на Землі. Хмари, частинки пилу й атмосферних газів піднімаються на висоту приблизно 100 кілометрів.
   
 • Гідросфера. Водна оболонка Землі складається з океанів, морів та інших великих водних об’єктів. Вона займає майже 71% поверхні Землі, й у ній зосереджена більша частина води на планеті.
   
 • Кріосфера. Оболонка Землі, що складається з льоду. Вона містить у собі льодовики й полярні льоди, сезонний сніговий покрив, а також системи крижаних хмар. Тут зосереджена значна частина запасів прісної води на планеті.
   
 • Літосфера. Тверда частина Землі, що включає в себе грунти й гірські породи. Поживні речовини з атмосфери потрапляють у грунт і накопичуються тут, відтак їх використовують рослини біосфери.
   
 • Біосфера. Земля, наскільки нині нам відомо, - єдина планета, на якій є життя. Рослинний покрив, тварини, мікроорганізми, органічна речовина грунту у своїй сукупності становлять біосферу.
   
 • Біосферні взаємодії. Рослини містять хлорофіл, який за допомогою фотосинтезу перетворює сонячну енергію на вуглеводи. Побічний продукт фотосинтезу – кисень.

 

Використано матеріали універсального довідково-енциклопедичного путівника