Одеська область

Одеська область

Одеська область
Розташована на південному заході
України. На півдні омивається водами
Чорного моря. Площа 33,3 тис. км 2 .
Більшу частину займає Причорно-
морська низовина, на півночі заходять
відроги Придніпровської і Подільської
височин, на південному заході — Цен-
тральномолдовської рівнини. На узбереж-
жі Чорного моря — коси, лимани.
Область бідна на корисні копалини. Є невеликі поклади бурого вугілля,
калійна сіль, графіти, будівельні матеріали (пісок, глина, вапняки, граніти),
а також мінеральні джерела і лікувальні грязі. Останнім часом виявлено зо-
лото (Майське родовище).
Клімат помірно континентальний. Зима м’яка, малосніжна, з відлигами.
Літо жарке і сухе. Середня температура січня –1,8…–5,0 °C, липня +21,0…
+22,9 °C. Опадів 380—500 мм на рік, переважно в теплий період року. Бува-
ють посухи, суховії, пилові бурі.
Головні річки: Дунай, Дністер з притокою Кучурган, Південний Буг
з притоками Савранкою і Кодимою. В заплавах Дунаю та Дністра багато озер:
Кагул, Ялпуг, Катлабуг, Китай, Кугурлуй, Саф’ян. Багато лиманів.
Переважають чорноземні ґрунти: типові, звичайні і південні, а також
темно-каштанові солонцюваті. Область лежить у лісостеповій і степовій зо-
нах. Лісів дуже мало. Майже вся територія області розорана. В районі Дунаю
знаходиться Дунайський біосферний заповідник.
 
Ключові слова: