Попередження про найважливіші гідрологічні явища та процеси в Рівненській області

У зв'язку з утриманням переважно сухої погоди впродовж третьої декади серпня 2015р.
на рiчках  області продовжиться зниження рiвнiв води до  мiнiмальних багаторiчних значень (мiсцями нижче за них) та зменшення водностi рiчок до критерiiв маловоддя, на окремих дiлянках малих рiчок до вiдсутностi стоку, що призведе до ускладнення функцiонування водогосподарського комплексу області.

 

Розділ сайту: