Прогноз погоди. Методи прогнозування.

Прогноз погоди складається на основі людських знань і можливостей комп'ютера. Традиційною складовою частиною створення прогнозу є аналіз карт, що показують структуру атмосфери по горизонталі і по вер­тикалі. На їх основі фахівець з прогнозу може оцінити розвиток і рух синоптичних об'єктів. Використання в метеорологічній мережі комп'ю­терів істотно полегшує прогноз температури, тиску та інших метеороло­гічних елементів. Для прогнозу погоди, крім комп'ютера, необхідні ши­рока мережа спостережень за погодою і надійний математичний апарат. Ідеальний прогноз повинен виправдовуватися за всіма параметрами. Встановити причину помилок у прогнозі складно.

Метеорологи вважають прогноз таким, що виправдався, якщо його помилка менша, ніж прогноз погоди із застосуванням одного з двох існу­ючих методів. Перший з них, що називається інерційним, допускає, що характер погоди не зміниться. Другий метод виходить з того, що харак­теристики погоди будуть відповідати середнім місячним на дане число. Чим масштабніше явище погоди, тим на більш тривалий термін його можна прогнозувати. Наприклад, часто ступінь розвитку і шляхи руху циклонів можна прогнозувати на кілька днів уперед, але поведінка кон­кретної купчастої хмари може бути передбачена не більш ніж на найближчу годину.

Атмосферні процеси розвиваються хаотично. Це означає, що для прогнозу різних явищ у різному просторово-часовому масштабі необхід­ні різні підходи. Наприклад, прогноз тиску повітря на добу в приземному шарі є майже таким же точним, як вимірювання за допомогою метеозондів, за даними яких його перевіряли. І навпаки, важко дати детальний тригодинний прогноз переміщення шквалів.

Метеорологи поки що можуть тільки заздалегідь виділяти великі ра­йони можливого виникнення шквалів. Коли вони зафіксовані на космі­чному знімку або за допомогою радіолокатора, їхнє просування можна екстраполювати тільки на одну-дві години, і тому важливо своєчасно довести прогноз погоди до населення. Прогноз несприятливих коротко­часних метеорологічних явищ (шквалів, граду, смерчів) називається терміновим прогнозом.

Розробляються комп'ютерні методики прогнозування цих небезпеч­них явищ погоди. З іншого боку, існує проблема довгострокових прогно­зів, тобто більш ніж на декілька днів наперед, для яких абсолютно необ­хідні спостереження за погодою в межах усієї земної кулі, але навіть і цього виявляється недостатньо. Оскільки турбулентна природа атмос­фери обмежує можливості прогнозу погоди на великій території термі­ном до двох тижнів, то прогноз на більш тривалий час повинен заснову­ватися на чинниках, які передбачуваним чином впливають на атмосфе­ру і при цьому будуть відомі більш ніж за два тижні. Одним з таких чин­ників є температура поверхні океану.

Ключові слова: 
Розділ сайту: