Рівненська область

Рівненська область

Рівненська область
Розташована на північному заході
України. Площа 20,1 тис. км 2 .
Північна частина лежить у межах По-
ліської низовини. Південну частину займає
Волинська височина, яка являє собою під-
вищену хвилясту лесову рівнину, розчлено-
вану річками. З південного заходу в область
заходить рівнина Малого Полісся. На тери-
торії області поширені карстові явища.
Із корисних копалин найважливіше значення мають торф, мінеральні
будівельні матеріали (граніт, базальти, глина, крейда, пісок), каолін, уні-
кальні запаси бурштину, є джерела мінеральних вод типу миргородської
і трускавецької.
Клімат помірно континентальний. Середня температура повітря січня –4,8…
–5,6 °C, липня +18,1…+18,6 °C. Опадів 600—650 мм на рік, більше влітку.
В області багато річок і озер. Найбільша річка — Прип’ять, решта — її
притоки: Горинь, Ствига та дві ділянки Стиру з притоками. Великими озе-
рами є Нобель, Біле, Лука, Велике Почаївське.
Ґрунти області різноманітні. Найпоширенішими є ясно-сірі, сірі лісові,
темно-сірі опідзолені та дерново-підзолисті. На вододілах у лісостеповій час-
тині області трапляються чорноземи.
Область лежить у лісовій (Полісся) і лісостеповій зонах. На Поліссі лі-
систість понад 45 %, у Лісостепу — до 15 %. Тут розташований Рівненський
природний заповідник.
 
 
Ключові слова: