Тернопільська область

Тернопільська область

Тернопільська область
Розташована у західній частині краї-
ни, на Поділлі. Площа 13,8 тис. км 2 .
Територія лежить у межах Поділь-
ської височини, яка знижується на пів-
день і південний схід і має хвилясту
поверхню, розчленовану каньйоноподіб-
ними долинами лівих приток Дністра,
балками і ярами. Найвищими части-
нами височин є на півдні Кременецькі
гори, на південному сході вапнякове пасмо Товтр і на південному заході
горбисте пасмо Опілля. Поширені карстові форми рельєфу (відомо понад
60 печер).
Із корисних копалин найбільше значення мають мінеральні будівельні ма-
теріали: вапняки, крейда, гіпс, мергель, глина. Із паливних ресурсів — буре
вугілля, торф. Є джерела мінеральних вод.
Клімат помірно континентальний з м’якою зимою і теплим вологим лі-
том. Середня температура повітря в січні –4,5…–5,5 °C, в липні +18…+19 °C.
Опадів 520—800 мм на рік, переважно в теплий період року.
Головні річки області: Дністер і його притоки — Гнила Липа, Коропець,
Стрипа, Серет, Збруч. Є ставки і водосховища.
Серед ґрунтів переважають чорноземи: ясно-сірі й сірі лісові, темно-сірі
опідзолені, типові малогумусні. Близько 64 % території області розорано. Об-
ласть лежить в основному в лісостеповій зоні. Природна рослинність займає
близько 19 % території.
В області багато об’єктів природно-заповідного фонду, серед них — за-
повідник Медобори, а також всесвітньо відомі карстові печери в гіпсових
породах: Кришталева, Вертеба, Озерна, Оптимістична (найбільша в світі за
протяжністю карстова порожнина в гіпсових породах).
 
 
Ключові слова: