Тварини

Всі живі організми, що живуть на нашій планеті, за будовою поділяються на два надцарства: прокаріоти (найпростіші одноклітинні організми, що не мають ядра) і еукаріоти (організми, клітини яких мають ядро і багато інших структур, відсутніх у прокаріотів). Надцарство еукаріотів в свою чергу, ділиться на три царства: рослини, гриби і тварини.

Тварини, за визначенням Аристотеля, це живі організми, у яких є травна система і які здатні самостійно пересуватися. Їжею для тварин є інші живі організми (рослини чи тварини) або органічні речовини (залишки відмерлих організмів, опале листя, трухлява деревина, пилок або нектар рослин).

До тварин належать: черви, павуки, комахи, молюски, риби,земноводні, ящірки, змії, птахи, ссавці, та ін. Також до царства тварин відноситься і людина, але розглядається і позиціонується при вивченні окремо.

Класифікацію тваринного світу створив відомий шведський вчений-натураліст Карл Лінней.

Тваринний світ з його розмаїттям вивчений не повністю. Вчені налічують близько 80 000 видів молюсків, 27 000 видів павукоподібних, 20 000 видів ракоподібних, 18 000 видів риб, 15 000 видів червей, 5000 видів губок, 4000 видів рептилій, тощо, але ніхто не знає напевно, яка кількість видів тварин мешкає на нашій планеті. Найкраще вивчені птахи, їх нараховують близько 8635 видів, а ссавців відомо близько 3500 видів, при цьому число їх видів постійно зростає, щороку вчені знаходять все нові, невідомі раніше види ссавців.

Комахи знаходяться на першому місці за кількістю видів (близько 1 500 000) і за значенням для життя людини.

На території землі тварини мешкають всюди: в морях, океанах, на суходолі, в горах, під землею і в атмосфері. Всього лише 3% всієї поверхні Землі (вічні льодовики, вершини високих гір, кратери діючих вулканів, дуже солоні водойми, гейзери та гарячі джерела) не населені тваринами. У Світовому океані тварини мешкають в усіх шарах, але розподілені нерівномірно.