Вінницька область

Вінницька область
Розташована в центральній частині
Правобережної України, на Поділлі.
Площа 26,5 тис. км 2 .
За характером рельєфу область — хви-
ляста лесова рівнина. Північно-східну
частину займає Придніпровська висо-
чина, південно-західну — Подільська
височина. Поверхня області порізана до-
линами річок, балками.
Поширені нерудні копалини: граніти, гнейси, каолін, кварцові піски,
вапняки, крейда, гіпс, фосфорити. Є джерела мінеральних вод (Хмільник
та ін.).
Клімат області помірно континентальний з м’якою зимою і теплим літом.
Середня річна температура повітря в січні –4…–6 °C, липні +18,6…+20,5 °C.
Опадів 480—590 мм на рік, переважно влітку.
Річки належать до басейнів Південного Бугу (Згар, Рів, Краснянка, Десна,
Соб та ін.), Дністра (Рось, Гнилоп’ять, Гуйва). Окремі річки мають пороги.
Ґрунти: сірі і типові малогумусні чорноземи, є також дерново-підзолисті.
Область лежить у лісостеповій зоні. Ліси займають близько 10 % території.
Степи розорані. Є багато територій природно-заповідного фонду.
 
 
Ключові слова: