Вплив людини на літосферу

Верхня частина літосфери, яка безпосередньо виступає як мінераль­на основа біосфери, у наш час зазнає все більш зростаючого антропогенного впливу. В епоху бурхливого економічного розвитку, коли в процес виробництва залучена практично вся біосфера планети, людина стала «найбільшою геологічною силою», під дією якої змінюється «обличчя» Землі. Вже сьогодні вплив людини на літосферу наближається до меж, перехід яких може спричинити безповоротні процеси майже у всій пове­рхневій частині земної кори.

У процесі перетворення літосфери людина (за даними 1990-х pp.) видобула 125 млрд т вугілля, 32 млрд т нафти, понад 100 млрд т інших корисних копалин. Розорано понад 1500 млн га земель, заболочено і за­солено 20 млн га. Ерозією за останні сто років знищено 2 млн га, площа ярів перевищила 25 млн га. Висота териконів досягає 300 м, гірських відвалів — 150 м, глибина шахт, пройдених для видобутку золота, пере­вищує 4 км (Південна Африка), нафтових свердловин — 6 км.

Екологічна функція літосфери виражається в тому, що вона є базо­вою підсистемою біосфери: образно кажучи, вся континентальна і май­же вся морська біота спираються на земну кору. Наприклад, техногенне руйнування мінімального шару гірських порід на суходолі або шельфі автоматично знищує біоценоз.

==========
Строительная техника пестрит своим разнообразием по специализации, так и по техническим характеристикам. Зачастую случается так, что интенсивность использования подобных объектов на строительных площадках неравномерна. Например, самосвал на любой стройке эксплуатируется от начала и до конца, когда как другие виды техники используются от случая к случаю. В таком случае на подобную технику распространены услуги аренды. Одно из самых распростаненных есть аренда катков в теплый период.

Ключові слова: 
Розділ сайту: