Вплив людини на тварин і причини їх вимирання

Людина, оволодівши вогнем і зброєю, ще в ранні періоди своєї історії почала винищувати тварин, а в наш час, озброївшись сучасною технікою, стрімко знищує майже всю біоту. Звичайно, на Землі і до появи людини відбувалася постійна зміна її жителів. Однак зараз тем­пи зникнення видів різко зросли, а до кола зникаючих залучаються нові види, які до цього були цілком життєздатні. Порушення середо­вища проживання внаслідок вирубки лісів, розорення степів і перело­гових земель, осушення боліт, зарегулювання стоку, створення водо­сховищ та інших антропогенних впливів докорінно змінює умови роз­множення диких тварин, шляхи їх міграції, що вельми негативно відбивається на їх чисельності і виживанні. Наприклад, у 1960— 1970-х pp. ціною великих зусиль була відновлена калмицька популя­ція сайгака. Її чисельність перевищила 700 тис. голів. У наш час сай­гаків у калмицьких степах стало значно менше, а їхній репродуктив­ний потенціал втрачено. Прокладка газопроводу в районі Норільська без урахування шляхів міграції оленів у тундрі призвела до того, що тварини стали збиватися перед трубою у величезні стада, і ніщо не могло примусити їх відмовитися від вікового шляху. У результаті заги­нули тисячі тварин.

Надмірне полювання служить головною причиною скорочення чи­сельності великих ссавців (слонів, носорогів тощо) в країнах Африки і Азії. Висока вартість слонячої кістки на світовому ринку призводить до щорічної загибелі бл. 60 тис. слонів. Однак і дрібні тварини знищуються в небачених масштабах. Річний обсяг міжнародної торгівлі дикими птаха­ми перевищує 7 млн екземплярів, велика частина яких гине або в дорозі, або незабаром після прибуття на нове місце проживання. Запаси осетро­вих у Каспійському і Азовському морях підірвані настільки, що, мабуть, доведеться вводити заборону на їх промисловий лов. Основною причи­ною цього є браконьєрство, яке повсюдно прийняло масштаби, які дорі­внюють промисловому обсягу. З 1994 р. заборонений промисел у р. Дон азово-кубанського оселедця в зв'язку з низькою чисельністю популяції. Ще однією причиною скорочення чисельності і зникнення видів тварин є інтродукція (акліматизація) чужих видів. У літературі описані численні випадки вимирання аборигенних (корінних) видів через вплив на них завезених видів тварин або рослин.

Інші причини зниження чисельності і зникнення тварин:

· пряме їх знищення з метою захисту сільськогосподарської про­дукції і промислових об'єктів (загибель хижих птахів, ховрахів, ластоно­гих, койотів);

· випадкове знищення (на автомобільних дорогах, у ході військо­вих дій, при кошенні трав, на лініях електропередач, при зарегулюванні водного стоку);

· забруднення середовища (пестицидами, нафтою і нафтопро­дуктами, атмосферними забруднювачами, свинцем та іншими токсикантами).

===========
Совместить возможность созерцания красоты и замечательной кухни не так-то просто. Но нам это удалось! За последние 6 лет нашему ресторану пятикратно присуждали премию «Лучшая национальная кухня». Особой гордостью ресторана «Ноев ковчег» являются банкетные залы, свадьба ресторан. Вряд ли вам удастся отпраздновать свое торжество более шикарно, чем у нас.

Розділ сайту: