Забруднення навколишнього середовищ. Вода

У своєму нескінченному кругообігу вода то захоплює і переносить безліч розчинених чи зважених речовин, то очищається від них. Багато які з домішок у воді є природними і потрапляють туди разом з дощем чи ґрунтовими водами. Той же шлях проходять і деякі із забруднюючих речовин, пов’язаних з діяльністю людини. Дим, попіл і промислові гази разом з дощем осідають на землю; хімічні сполуки і нечистоти, внесені в ґрунт із добривами, потрапляють у ріки з ґрунтовими водами. Деякі відходи випливають по штучно створених шляхах — дренажних канавах і каналізаційних трубах. Ці речовини звичайно більш отруйні, але їхнє скидання легше контролювати, ніж тих, котрі переносяться в процесі природного кругообігу води.

Загальносвітове водоспоживання на господарські і побутові потреби складає приблизно 9 % від сумарного стоку рік. Тому не пряме водоспоживання гідроресурсів викликає нестачу прісних вод у тих чи інших регіонах земної кулі, а їхнє якісне виснаження.

Види забруднення водного простору

1) Хімічне — стічними водами промислових підприємств, побутовими стічними водами, продуктами розкладання смітників, мінеральними добривами, пестицидами.
2) Бактеріальне — побутовими стічними водами, стічними водами з тваринницьких ферм, органічними добривами при неправильному їх використанні, смітниками.
3) Теплове — скиданнями води з теплових і атомних електростанцій.
4) Радіоактивне — скиданнями води з атомних електростанцій, похованнями радіоактивних відходів, унаслідок аварій на підприємствах і атомних електростанціях.
Уживання забрудненої води може викликати інфекційні захворювання, у тому числі і такі небезпечні кишково-шлункові вірусні захворювання, як холера, дизентерія й ін., а також гепатит А і В.
Тривале споживання води, забрудненої нітратами, пестицидами і радіонуклідами, може призвести до важкого ураження нирок, печінки, викликати набряк легень, серцеву недостатність, привести до виникнення злоякісних новоутворень.

Заходи запобігання ураженню при вживанні питної води

1) Ніколи не пийте воду з відкритих водойм, у тому числі і з колодязів, розташованих поблизу промислових підприємств, тваринницьких ферм, автомобільних доріг, серед сільськогосподарських угідь;
2) не пийте воду з джерел, розташованих у межах міста й у сільській місцевості поблизу тваринницьких ферм і полів, на яких вирощується овочева продукція, якщо вам невідомо, чи проводилися дослідження її хімічного і бактеріологічного складу;
3) перед уживанням води з централізованого чи автономного водопроводу її необхідно відстояти протягом не менш двох годин для видалення з неї шкідливих летких речовин, застосовуваних для очищення і дезінфекції води (зокрема хлору), а потім кип’ятити протягом 10—15 хвилин для знезаражування від хвороботворних мікроорганізмів;
4) варто пам’ятати, що в поверхневих водах, з яких може забезпечуватися автономний водопровід, а також у великих водоймах, з яких забезпечуються централізовані водопроводи великих міст, може міститися значна кількість хімічних сполук, важких металів, радіонуклідів, поверхнево-активних речовин. Ці речовини не видаляються ні при відстоюванні, ні при кип’ятінні, очищення води за допомогою фільтрів також не дає належного ефекту.  

 

Розділ сайту: