Загальні поняття видимості

При сучасних темпах розвитку народного господарства, техніки, а саме, швидкісного транспорту все більш актуального значення набуває проблема видимості. Вчення про видимість – це науковий напрям, основною задачею якого є дослідження закономірностей зорового сприйняття різноманітних природних і штучних об’єктів ландшафту та сигнальних вогнів у різних атмосферних умовах.

Видимість - зорове сприйняття об’єктів, обумовлене існуванням контрастів яскравості і кольору між предметами і фоном. Видимість характеризується дальністю видимості (як далеко видно) і ступенем видимості (наскільки добре видно). На практиці майже завжди цікавляться лише дальністю видимості.

Під видимістю розуміється максимальна відстань, з якої видно і розпізнаються світлові орієнтири вночі та освітлені об’єкти вдень. Теоретичне максимальне значення видимості становить 350 км, а мінімальне може не перевищувати декількох метрів.

Видимість залежить від розмірів і форми предметів, освітленості, кольору і яскравості фону та предмета, а також прозорості атмосфери. Кутові розміри предмета повинні бути більше гостроти зору спостерігача. Нагадаємо, що нормальна гострота зору людини – 1 кутова хвилина, тобто якщо розмір об’єкта менше 1/150 відстані до нього, то людське око не повинне його сприймати (хоча дроти, які проектуються на фон неба видно на відстані, що перевищує 150 їх діаметрів). Об’єкти з чітко окресленими краями (будівлі, труби тощо) видно краще, ніж об’єкти з розпливчатою межею (ліс).

Видимість залежить від освітленості. В екстремальних умовах об’єкти невиразні. Отже, для того, щоб об’єкт було добре видно необхідно, щоб освітленість його і фону була не менше визначеної величини і, крім того, між фоном і об’єктом був контраст яскравості.

Всі фактори найчастіше проявляються в комплексі, обумовлюючи складний характер видимості в кожному конкретному випадку. Споживача звичайно цікавить обмежена видимість.

Отже, під видимістю (метеорологічною дальністю видимості) розуміється найбільша відстань, з якої можна розрізнити (виявити) на фоні неба поблизу горизонту чорний об’єкт з кутовими розмірами більше 15 хвилин. В залежності від значень видимість вимірюється в метрах (з округленням до десятків і сотень) або в кілометрах, а іноді (в теперішній час вкрай рідко) – в умовних балах:

 

Бали

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Види-

мість,

км

<0,05

0,05…

0,2

0,2…

0,5

0,5…

1,0

1…2

2…4

4…10

10…20

20…50

>50

 

Для практичних цілей представляють інтерес дані таблиці, в якій видимість пов’язана з візуальною оцінкою інтенсивності конкретного метеорологічного явища.

Видимість впливає на роботу всіх видів транспорту, особливо авіації.

Rodclub.ru - найти гида очень просто перейдя по ссілке и видимость тут не имеет никакого значения ))

Напряму від видимості залежить робота будівельників і комунальних служб. На інші галузі народного господарства видимість  впливає непрямим чином, тому що обмежена видимість практично завжди спостерігається при наявності небезпечного або стихійного метеорологічного явища, яке погіршує видимість. Тому прогноз видимості тісно пов'язаний з прогнозом окремих явищ погоди.

Ключові слова: