Закарпатська область

Закарпатська область
Розташована на заході України. Пло-
ща 12,8 тис. км 2 .
За характером рельєфу територія За-
карпатської області поділяється на дві
частини: гірську (Українські Карпати)
і рівнинну (Закарпатська низовина). На
гори припадає близько 4/5 території. Гір-
ські хребти Карпат витягнуті з північного
заходу на південний схід. Закарпатська
низовина має висоти 105—120 м з незначним похилом від гір до р. Тиси.
В області є різні корисні копалини: кам’яна сіль, буре вугілля, ртутна
руда, алуніти, золото, поліметалеві руди, туфи, доломіти, перліти, бентоні-
тові глини та ін. Дуже багато джерел мінеральних вод.
Клімат помірно континентальний. На низовині зима коротка, м’яка,
температура січня –2…–3 °C, літо тепле, середня температура липня +19…
+21 °C. В горах літо прохолодне, температура липня від +9 до +13 °C, зима
тривала, холодна, температура січня від –5 до –9 °C. Опадів 642—1411 мм,
залежно від висоти.
Річки належать до басейну Тиси, притоки Дунаю. Найбільше озеро — Си-
невир.
Ґрунти області різноманітні. На рівнині дернові, опідзолені, дерново-гле-
йові, в горах — бурі лісові, гірсько-опідзолені, гірсько-лучні. Близько 50 %
території зайнято лісами. Тут чітко виражена вертикальна поясність. Вище
лісового поясу (з 1500 м) поширені субальпійські луки. В області знаходиться
Карпатський біосферний заповідник і природний національний парк Сине-
вир, міжнародний біосферний заповідник Східні Карпати.
 
 
Ключові слова: