Запорізька область

Запорізька область
Розташована на південному сході
України. Виходить до Азовського моря.
Площа 27,2 тис. км 2 .
Поверхня області рівнинна. Північ-
но-західну частину займає Придніпров-
ська низовина, що на півдні переходить
у Причорноморську низовину. На півден-
ному сході на територію області заходить
Приазовська височина. Вздовж узбереж-
жя — кілька піщаних кіс.
Область багата на корисні копалини: залізні руди (Білозерський залізо-
рудний басейн), марганець (Токмацьке родовище). Є буре вугілля, великі за-
паси вогнетривів, каоліну, вапняку, графіту, граніту та інших будівельних
матеріалів, джерела мінеральних вод, лікувальні грязі.
Клімат області помірно континентальний, з жарким літом і малосніжною
зимою. Середня температура січня від –5,4 °C на півночі до –3,8 °C на півдні.
Опадів 350—470 мм на рік. Бувають суховії, періодично — пилові бурі.
Головна річка Дніпро, до басейну якого належать річки Конка і Гайчур.
Річками басейну Азовського моря є Берда, Молочна, Обитічна. Найбільше
водосховище — Каховське.
В області переважають чорноземні ґрунти (75 % площі). На півдні поши-
рені темно-каштанові й каштанові ґрунти, переважно солонцюваті. Область
лежить у степовій природній зоні. Природна степова рослинність займає
3—4 % площі. На територію області заходить частина Українського степо-
вого заповідника Кам’яні Могили.
 
 
Ключові слова: