Землетруси та їх типи

Землетруси — підземні поштовхи і коливання земної поверхні, що виникають внаслідок раптових зміщень і розривів у земній корі або вер­хній частині мантії і передаються на великі відстані у вигляді пружних коливань. Найбільш сильні землетруси іноді відчуваються на відстанях монад 1500 км від епіцентра і можуть бути зареєстровані сейсмографами (спеціальними високочутливими приладами) навіть на протилежній пів­кулі. Район, де зароджуються коливання, називається центром земле­трусу, а його проекція на поверхню Землі — епіцентром землетрусу. Центри більшої частини землетрусів знаходяться в земній корі на глиби­нах не більше ніж 16 км, однак у деяких районах досягають 700 км. Щодня відбуваються тисячі землетрусів, але лише деякі з них відчува­ються людиною.

Виділяють декілька типів землетрусів, основними з яких є тектоніч­ні, вулканічні і техногенні.

Тектонічні землетруси виникають внаслідок раптового зняття напру­ження, наприклад, при переміщеннях по розлому в земній корі (дослі­дження останніх років показують, що причиною глибоких землетрусів можуть бути і фазові переходи в мантії Землі, які відбуваються при певних температурах і тиску). Іноді глибинні розломи виходять на поверх­ню. Під час катастрофічного землетрусу в Сан-Франциско 18 квітня 1906 р. загальна протяжність поверхневих розривів у зоні розлому Сан-Андреас складала більше 430 км, максимальне горизонтальне зміщення — 6 м. Максимальна зареєстрована величина сейсмогенних зміщень по розлому становила 15 м.

Вулканічні землетруси відбуваються внаслідок різких рухів магматич­ного розплаву в надрах Землі або внаслідок виникнення розривів під впливом цих переміщень.

Техногенні землетруси можуть бути викликані підземними ядерними випробуваннями, заповненням водосховищ, видобутком нафти і газу методом нагнітання рідини в свердловини, вибуховими роботами при видобутку корисних копалин тощо. Менш сильні землетруси відбува­ються при обвалі склепінь печер або гірничних виробок.

Мы предлагаем вам продукцию, которая в рекомендациях не нуждается, качество и надежность которой были проверены годами эксплуатации по всему миру - от северных до южных широт! О продаже пламегасителя марки FOX EXHAUST SYSTEMS отдельно думаю рассказывать нет смысла. Качество превыше всего.

Розділ сайту: