Житомирська область

Житомирська область
Розташована на півночі України. Пло-
ща 29,9 тис. км 2 .
Поверхня області — хвиляста рівнина.
Північ області займає Поліська низовина,
південь — Придніпровська височина, роз-
членована густою мережею річкових долин
і ярів. У межах Поліської низовини підно-
ситься Словечансько-Овруцький кряж,
складений кристалічними породами.
З корисних копалин найважливіше значення мають будівельні матеріа-
ли: граніти, лабрадорити, мармур, кварцити. Є каоліни, вогнетривкі глини,
титанові руди, кварцові піски, самоцвіти (гранати, бурштин, топази, яшма
тощо), торф, буре вугілля, радіоактивні мінеральні джерела та грязі.
Клімат області помірно континентальний. Зима нехолодна, літо не-
жарке, вологе. Середня температура січня –5,7 °C, липня +18,9 °C. Опадів
570—600 мм на рік, найбільше їх влітку.
Річки належать до басейну Дніпра: Тетерів, Ірпінь, Здвиж, Уборть, Сло-
вечна, Уж, Случ. Багато озер.
Серед ґрунтів переважають дерново-підзолисті, болотяні та сірі лісові. На
півдні є чорноземні ґрунти.
Область лежить в зоні мішаних лісів, південна частина — в лісостеповій
зоні. Лісами вкрито 28 % площі області. На території області багато об’єктів
природно-заповідного фонду, в тому числі Поліський заповідник. Внаслідок
катастрофи на Чорнобильській АЕС територія зазнала радіоактивного за-
бруднення.
 
 
Ключові слова: