Аргентина

Аргентина, Аргентинська Республіка — держава на південному сході Південної Америки. Площа 2767 тис. км2. Населення 37,3 млн людей (2001), понад 90 % — аргентинці. Білі — 85 %, метиси, індіанці — 15 %. Міське населення понад 89 % (1998). Офіційна мова — іспанська. Більшість вірую­чих — католики (90 %). Аргентина — федерація у складі 22 провінцій, Феде­рального (столичного) округу і національної території Вогняна Земля. Сто­лиця — Буенос-Айрес. Глава держави — президент. Законодавчий орган — двопалатний Національний конгрес.

Східна частина Аргентини рівнинна, на заході — Анди, на південно­му заході Патагонське плоскогір'я. Клімат на півночі тропічний, півден­ніше субтропічний, на півдні помірний. Середні температури січня на півночі 28 °С, на півдні 10 °С, липня відповідно 18 і 1 °С. Опадів — від 100—300 мм на заході до 1400—1600 мм на рік на сході. Головні річки — Парана, Парагвай, Уругвай, Чубут, Ріо-Негро, Ріо-Колорадо. Вологі лу­гові степи, савани, субтропічні ліси (переважно в горах). Національні парки: Науель-Уапі, Лос-Гласьярес, Лос-Алерсес, Ланін тощо.

Аргентина — індустріально-аграрна країна з високотоварним сільсь­ким господарством. Частка у внутрішньому валовому продукті (1996, %): промисловість 24,5, сільське господарство 7,2. Видобуток свинцю і цин­ку, нафти і природного газу, уранових та інших руд. Виробництво елект­роенергії 77,08 млрд кВт*год (1999). Харчова (переважно м'ясохолодобойна), текстильна, шкіряно-взуттєва промисловість, машинобудуван­ня, чорна і кольорова металургія, пакеты для медицинских отходов. Нафтопереробка і нафтохімія. В сіль­ському господарстві панує велике землеволодіння. Основні сільського­сподарські культури: пшениця, кукурудза, ячмінь, овес, соняшник. Пло­дівництво. Головні галузі тваринництва — скотарство і м'ясо-шерсте вів­чарство. Поголів'я (1997, млн) великої рогатої худоби 51,6, овець 17,3. Рибальство. Довжина (2000, тис. км) залізниць 33,8, автошляхів 215,4. Головні морські порти — Буенос-Айрес, Росаріо, Ла-Плата. Експорт сільськогосподарських продуктів. Основні зовнішньоторгівельні партнери: США, Бразилія, Німеччина. Грошова одиниця — песо.

Розділ сайту: