Центральний економічний район

Центральний  економічний  район  роз-ташований  у  центральній  частині  України 
і  включає  Черкаську  та  Кіровоградську області.  Площа  —  45,5 км2.  Населення — 2,5 млн осіб.
Природні  умови  сприятливі  для  розви-тку  господарства.  Рельєф  рівнинний:  При-дніпровська  височина  і  Придніпровська 
низовина.  Клімат  помірно  континенталь-ний  з  теплим  літом,  м’якою  зимою.  Район 
добре  забезпечений  водними  ресурсами (річки  Дніпро,  Південний  Буг,  Інгулець, 
Рось  тощо;  Кременчуцьке,  Канівське  водо-сховища). Ґрунти родючі: опідзолені та типові чорноземи.
Покладів  корисних  копалин  порівняно  небагато.  Серед  паливних  ресурсів 
переважає  буре  вугілля  (Дніпровський  басейн),  родовища  торфу  в Черкаській 
області.  Великі  й  різноманітні  запаси  будівельного  і  декоративного  каміння.
Провідною  галуззю  господарства  є промисловість.  Галузі  спеціалізації: 
машинобудування, хімічна, харчова і легка.
Енергетичною  основою  розвитку  господарства  району  є паливно-енерге-тичний  комплекс.  Він  представлений  видобуванням  бурого  вугілля  у  Вату-тіному  та  Олександрії,  торфу  в  Черкаській  області,  невеликими  тепловими 
електростанціями.
Машинобудування представлене  виробництвом  сільськогосподарських 
машин  (Кіровоград),  обладнання  для  харчової  промисловості  (Черкаси), 
цукрової  промисловості,  верстатів  (Корсунь-Шевченківський),  електротех-нічних приладів (Умань), локомотивів (Сміла).
Підприємства хімічної  промисловості зосереджені  в  Черкаській  області 
і виробляють азотні добрива, хімічні волокна та реактиви.
Легка  промисловість:  в  Черкасах  —  текстильна,  в  Умані,  Золотоноші, 
Кіровограді та Олександрії — швейна.
У  районі  розвинуті  майже  всі  галузі харчової  промисловості.  Виділяють-ся  цукрова  промисловість  (36  заводів),  м’ясо-молочна,  молочно-консервна, 
борошномельно-круп’яна.
У  районі  добре  розвинутий АПК,  який  базується  на  багатогалузевому 
сільському  господарстві.  Переважає рослинництво.  Вирощують  озиму  пше-ницю,  ярий  ячмінь,  кукурудзу.  Серед  технічних  культур  —  цукрові  буряки, 
соняшник.  Провідними  галузями  тваринництва  є  скотарство  і  свинарство, 
допоміжними  —  вівчарство,  птахівництво,  бджільництво,  шовківництво, 
кролівництво і ставкове рибництво.
Провідними  видами транспорту є залізничний  і  автомобільний.  Важли-ву роль відіграє водний.
 
Розділ сайту: