Чернігівська область

Чернігівська областьЧернігівська область
Розташована на півночі Лівобереж-
ної України, в басейні Десни. Площа
31,9 тис. км 2 .
Територія області лежить переважно
в межах Придніпровської та Поліської
низовин. На південному заході в межі об-
ласті заходить Полтавська рівнина. По-
верхня дуже порізана ярами і балками,
трапляється карст.
Із корисних копалин найважливіше значення мають поклади нафти
і природного газу в південно-східних районах. Є торф, вапняки, гіпси, піс-
ки, глини, мергелі.
Клімат області помірно континентальний. Зима помірно холодна, літо по-
мірно тепле. Середня температура січня –6…–8 °С, липня +18,0...+19,5 °С.
Опадів 550—580 мм, переважно в теплий період року.
Річки області належать до басейну Дніпра, що протікає вздовж західної
межі області. Головна річка — Десна, що має притоки Убідь, Мена, Снов,
Сейм, Доч, Остер. На півдні — Удай і Сула.
На півночі області переважають дерново-підзолисті ґрунти, на півдні —
чорноземи вилуговані та опідзолені. Трапляються ясно-сірі лісові, темно-сірі
та інші ґрунти.
Область лежить у зонах мішаних лісів і лісостеповій. Ліси займають
близько 20 % території. Північно-східна частина області забруднена радіо-
нуклідами внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Є багато територій
і об’єктів природно-заповідного фонду.
 
Ключові слова: