Чернігівська область

Чернігівська область

Чернігівська область

Чернігівська область
Розташована на півночі Лівобереж-
ної України, в басейні Десни. Площа
31,9 тис. км 2 .
Територія області лежить переважно
в межах Придніпровської та Поліської
низовин. На південному заході в межі об-
ласті заходить Полтавська рівнина. По-
верхня дуже порізана ярами і балками,
трапляється карст.
Із корисних копалин найважливіше значення мають поклади нафти
і природного газу в південно-східних районах. Є торф, вапняки, гіпси, піс-
ки, глини, мергелі.