Демографія

Демографія (від грецьк. demos — народ і grapho — пишу) — наука про закономірності відтворювання населення в суспільно-історичній і природній обумовленості цього процесу. За матеріалами статистики демографія вивчає відтворювання населення загалом і його компоне­нти як масові соціальні процеси, їх кількісні взаємозв'язки з віково-статевою структурою населення, залежність від соціальних, економі­чних і природних чинників, характер взаємодії зростання населення з суспільним розвитком. Застосовуючи статистичні і математичні, а також власне демографічні методи, розробляє теорію відтворювання населення, демографічні прогнози, обґрунтовує демографічну полі­тику.

Демографічна статистика :

1) область соціально-економічної ста­тистики, що займається додаванням статистичних методів до збору, об­робки, викладу і аналізу даних, що характеризують чисельний склад, розміщення і відтворювання населення або його груп;

2) сукупність чи­слових даних про населення і демографічні процеси;

3) практична діяль­ність по збору, обробці і аналізу даних.

Демографічна політика — це система соціальних, економічних, юридичних та інших заходів, направлених на зміну процесу відтворю­вання населення. До них відносяться, наприклад, заходи заохочення дітонародження (допомога при народженні дитини тощо) або його за­борони. У більшості високорозвинених країн домінує демографічна політика, яка направлена на підвищення народжуваності і природно­го зростання населення. У багатьох азіатських країнах ведеться ціле­спрямована демографічна політика щодо зниження народжуваності (Китай, В'єтнам).

Демографічний прогноз — розрахунок очікуваної чисельності і віково-статевої структури населення світу, регіону, країни або її части­ни на основі фактичної структури та існуючих або передбачуваних рівнів народжуваності і смертності в різному віці, а також тенденцій міграції.

==========
Обрезная доска – самый распространенный вид пиломатериалов. Ее изготавливают из бревен, края которых очищаются от остатков коры. Отсутствие обзола влияет на то, что обрезная доска, цена которой выше, чем у необрезной, пользуется большим спросом, чем продукция не прошедшая подобной обработки. Преимущество обрезного материала еще и в том, что в некоторых случаях его можно использовать без дополнительной обработки. Выгодные цены на обрезную доску в нашем магазине !

Розділ сайту: