економічна і соціальна географія. демографія

Демографія

Демографія (від грецьк. demos — народ і grapho — пишу) — наука про закономірності відтворювання населення в суспільно-історичній і природній обумовленості цього процесу. За матеріалами статистики демографія вивчає відтворювання населення загалом і його компоне­нти як масові соціальні процеси, їх кількісні взаємозв'язки з віково-статевою структурою населення, залежність від соціальних, економі­чних і природних чинників, характер взаємодії зростання населення з суспільним розвитком. Застосовуючи статистичні і математичні, а також власне демографічні методи, розробляє теорію відтворювання населення, демографічні прогнози, обґрунтовує демографічну полі­тику.

Демографічна статистика :

1) область соціально-економічної ста­тистики, що займається додаванням статистичних методів до збору, об­робки, викладу і аналізу даних, що характеризують чисельний склад, розміщення і відтворювання населення або його груп;

2) сукупність чи­слових даних про