Донецький економічний район

Донецький  економічний  район  розташований 
на  сході  й  південному  сході  України.  Включає 
Донецьку  і  Луганську  області.  Площа  —  53,2 км
Населення — 7,25 млн осіб*.
Район  має  сприятливі  природні  умови.  Ре-льєф:  височини  —  Донецька,  Приазовська,  від-роги  Середньоруської;  низовини  —  Придніпров-ська,  Причорноморська  (прибережна  смуга). 
Клімат  помірно  континентальний,  досить  сухий. 
Ґрунти: чорноземи звичайні.
Природні  ресурси  досить  різноманітні.  Голо-вне  багатство  району  — паливні  корисні  копа-лини.  Тут  розташований  найбільший  вугільний 
басейн  України  —  Донецький.  На  території 
Донецького  кряжу  видобуваються  руди  різних 
* Тут і далі дані про населення наведені на 1 січня 2003 року.
металів:  ртутних,  свинцево-цинкових,  алюмінієвих  тощо.  Район  багатий  на 
будівельну сировину: вапняки, глини, гіпс, графіт тощо.
У  Донецькому  економічному  районі  зосереджені значні  людські  ресурси. 
За  кількістю  населення  район  поділяє  перше  місце  з  Причорноморським 
економічним  районом,  а  за  густотою  населення  посідає  перше  місце 
в Україні.
Провідною  галуззю  економіки  є промисловість.  Галузі  спеціалізації: 
електроенергетика,  вугільна,  металургійна,  важке  машинобудування,  про-мисловість будівельних матеріалів.
Вугільна  промисловість сформувалася  на  базі  Донецького  кам’яновугіль-ного  басейну.  На  ній  базується  потужна  електроенергетика,  представлена 
ТЕС,  основні  з  них  —  Вуглегірська,  Луганська,  Курахівська,  Миронівська, 
Старобешівська тощо.
Чорна  металургія виробляє  чавун,  сталь,  прокат.  Найбільші  підпри-ємства —  «Азовсталь»  у  Маріуполі,  Донецький,  Макіївський,  Алчевський 
заводи.  Кольорова  металургія  поступається  чорній  за  масштабами  вироб-ництва.  Цинк  виробляють  у  Костянтинівці,  ртуть  —  у  Микитівці,  мідь  та 
латунь  в  Артемівську.  Чорну  металургію  обслуговує  потужна  коксохімічна 
промисловість.  Найбільші  коксохімічні  підприємства  розташовані  в  Авдіїв-ці, Горлівці, Донецьку, Алчевську, Стаханові.
Район  має  розвинену хімічну  промисловість.  На  базі  місцевої  коксохімії 
виробляють  азотні  (Горлівка,  Сєверодонецьк)  і  фосфорні  добрива  (Костян-тинівка),  працює  лакофарбова  промисловість  (Рубіжне).  Виробництво  соди 
розвинене  у  Лисичанську  та  Слов’янську.  Нафтопереробна  промисловість 
зосереджена  в  Лисичанську,  смоли  і  пластмаси  виробляють  у  Донецьку 
і Сєвєродонецьку, гумово-технічні вироби — у Лисичанську.
У машинобудівному  комплексі переважає  металомістке  машинобуду-вання.  Провідними  підприємствами  є  Краматорський  та  Новокраматор-ський  заводи  важкого  машинобудування.  Там  виробляють  екскаватори, 
прокатні  стани,  транспортне  та  гірничо-шахтне  обладнання.  У  Горлівці, 
Ясиноватій,  Луганську,  Дружковці  виробляють  гірничо-шахтне  облад-нання;  в Макіївці,  Слов’янську,  Дебальцевому  —  устаткування  для  мета-лургійної  промисловості.  Добре  розвинене  транспортне  машинобудування: 
в Луганську  виробляють  тепловози,  трамваї,  у  Стаханові  —  вагони,  в  Ма-ріуполі —  цистерни.
Потужна  сировинна  база  сприяє  розвитку промисловості  будівельних 
матеріалів,  особливо  цементної  (Амвросіївка,  Макіївка,  Єнакієве,  Крама-торськ),  виробництву  скла  (Костянтинівка),  залізобетонних  конструкцій 
(Донецьк, Луганськ).
Природні  умови  району  сприяють  розвиткові  агропромислового  комп-лексу. Тваринництво переважає  над  рослинництвом.  Розвинені  молочно-м’ясне  та  молочне  скотарство,  свинарство  та  птахівництво.  У  рослинництві 
переважають  зернові  (озима  та  ярова  пшениця,  кукурудза,  ячмінь)  і  технічні 
(соняшник)  культури.  В  індустріальній  частині  району  сільське  господарство 
має приміський характер.
Район  має  добре розвинений  транспортний  комплекс.  Тут  найгустіша 
мережа залізничних шляхів, розгалужена мережа автомагістралей.
Розділ сайту: