Електроенергетика України

Електроенергетика —  базова  галузь  промисловості,  яка  виробляє,  пере-дає і трансформує електроенергію.
Електроенергетика  —  основа  розвитку  економіки.  Розвиток  електроенер-гетики,  будівництво  потужних  електростанцій  сприяють  створенню  нових 
промислових  вузлів.  Окремі  галузі  промисловості  тяжіють  до  джерел  дешевої 
електроенергії  (електрометалургія),  інші  здатні  обмежуватися  транспортом 
електроенергії.  Електроенергію  в  Україні  виробляють  теплові,  гідравлічні, 
гідроакумулюючі й атомні станції.
Найбільшу  частку  електроенергії  (48,6 %)  виробляють теплові  елек-тростанції,  що  працюють  на  вугіллі,  газі  й  мазуті.  Найпотужніші  з  них 
розташовані  в  Донбасі  (Старобешівська,  Курахівська,  Криворізька-2),  у 
Харківській  (Зміївська),  Київській  (Трипільська)  і  Вінницькій  (Лади-женська)  областях.  Більшість  ТЕС  поряд  з  електроенергією  виробляють 
і  тепло  для  опалення  міст.  З роботою  ТЕС  пов’язане  значне  забруднення 
навколишнього  середовища.
Друге  місце  за  обсягом  виробництва  електроенергії  належить  атомній 
енергетиці. Атомні  електростанції будують  у  районах  із  дефіцитом 
паливних  ресурсів.  На  території  України  працюють  Запорізька,  Півден-ноукраїнська,  Рівненська,  Хмельницька  АЕС.  Вони  виробляють  43,5 % 
електроенергії  країни.
 
В  Україні  на  Дніпрі  та  Дністрі  побудовані  великі гідроелектростанції. 
Найбільші  з  них:  Дніпрогес,  Дніпродзержинська,  Дніпропетровська,  Ка-нівська,  Каховська,  Київська,  Кременчуцька.  На  гідроенергетику  припадає 
лише 7,9 % загального виробництва електроенергії.
ГЕС  в  Україні  побудовані  на  рівнинних  річках,  тому  перед  їхніми  гребля-ми  створили  штучні  водоймища,  що  затопили  сільськогосподарські  угіддя, 
населені  пункти.  Вода  водоймищ  застоюється,  акумулює  різні  шкідливі 
речовини.  Греблі  стають  перешкодою  розвитку  рибного  господарства,  зава-жаючи  міграції  по  річках  промислових  риб.  У  той  же  час  вода  з  водоймищ 
використовується  для  зрошення  посушливих  земель  Півдня  України  і  сте-пового Криму.
Електроенергія,  вироблена  електростанціями,  передається  до  споживачів 
за допомогою ліній електропередач(ЛЕП).
Україна  має  можливості  використання  сонячної,  вітрової  і  геотермаль-ної  енергії.  У  Криму  побудована  одна  з  перших  геліоелектричних  станцій 
(біля  с. Мисове),  уведені  до  дії  вітроелектричні  станції  (АР  Крим,  Доне-цька  обл.).
 
Розділ сайту: