електроенергетика

Електроенергетика України

Електроенергетика —  базова  галузь  промисловості,  яка  виробляє,  пере-дає і трансформує електроенергію.
Електроенергетика  —  основа  розвитку  економіки.  Розвиток  електроенер-гетики,  будівництво  потужних  електростанцій  сприяють  створенню  нових 
промислових  вузлів.  Окремі  галузі  промисловості  тяжіють  до  джерел  дешевої 
електроенергії  (електрометалургія),  інші  здатні  обмежуватися  транспортом 
електроенергії.  Електроенергію  в  Україні  виробляють  теплові,  гідравлічні, 
гідроакумулюючі й атомні станції.

Паливна промисловість України та електроенергетика

Галузева структура і принципи розміщення

Паливно-енергетичний комплекс — це комплекс галузей промислового виробництва, які спеціалізуються на видобутку палива, виробництві різних видів енергії, транспортуванні палива та енергії, їх розподілі та використанні.

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК)

Паливна промисловість: вугільна, газова, нафтова, торф’яна, сланцева.

Електроенергетика: ТЕС, ГЕС, АЕС, Альтернативні (ВЕС, СЕС, біологічні,споживачі палива, тепла, електроенергії).

Чинники розміщення ПЕК: