Енергетичні ресурси

Протягом тисячоліть основними видами енергії, що використовують­ся людиною, були хімічна енергія деревини, потенційна енергія води на дамбах, кінетична енергія вітру і промениста енергія сонячного світла. Але в XIX ст. головними джерелами енергії стали викопні палива: кам'я­не вугілля, нафта і природний газ.

У зв'язку зі швидким зростанням спо­живання енергії виникли численні проблеми і постало питання про май­бутні джерела енергії. Досягнуті певні успіхи у сфері енергозбереження. Останнім часом ведуться пошуки більш чистих видів енергії, таких, як сонячна, геотермальна, енергія вітру і енергія термоядерного синтезу.

каталоги лучших сайтов в интернете - єто ваш путеводитель по запутанной паутине интернета.

Споживання енергії завжди було прямо пов'язане зі станом економіки. Збільшення валового національного продукту (ВНП) супроводжувалося збільшенням споживання енергії. Однак енергоємність ВНП (відношення використаної енергії до ВНП) в промислово розвинених країнах постій­но знижується, а в тих, що розвиваються, зростає.

Розділ сайту: