Географія населення

Географія населення — галузь соціально-економічної географії, що вивчає розміщення і територіальну організацію населення, його міс­це: в процесі суспільного виробництва і у взаємодії суспільства з при­родним оточенням.

Географія населення розглядає в територіальному аспекті комплекс проблем, пов'язаних з населенням; його чисель­ність, структуру, природний і механічний рух, розселення і його тери­торіальні форми.

Практичними завданнями географії населення є: кількісна і якісна оцінка трудових ресурсів; прогнози і рекомендації щодо розвитку форм розселення, які відповідають раціональному роз­міщенню виробництва, а також побутовим і культурним потребам населення.

==========
модное колорирование темных волос 2014 одно из направлений нашей компании. Вы получите цвет который так долго искали, краска ляжет равномерно без переходов!
- Если вы не будете довольны результатом, мы повторно вас окрасим, или оплатим окрашивание ваших волос в любом другом салоне бизнес класса!

Ключові слова: 
Розділ сайту: