Геологія

Геологія — наука про речовинний склад, будову та історію розвитку Землі. Основні об'єкти досліджень — гірські породи, в яких відбито геологічний літопис Землі, а також сучасні фізичні процеси і механіз­ми, що діють як на її поверхні, так і в надрах; вивчення їх дозволяє зрозуміти, яким чином відбувався розвиток нашої планети в минулому.

Земля постійно змінюється. Деякі зміни відбуваються раптово і вельми бурхливо (наприклад, вулканічні виверження, землетруси або великі повені), але частіше за все — повільно (за століття зноситься або нагро­маджується шар осадів товщиною не більше 30 см). Такі зміни непомі­тні протягом життя однієї людини, але вже накопичені деякі відомості про зміни за більш тривалий період. Наприклад, таким чином встанов­лено, що територія навколо Великих озер (США і Канада) і Ботнічної затоки (Швеція) в наш час підіймається, а східне узбережжя Велико­британії — опускається і затоплюється. Однак більш змістовна інфор­мація про ці зміни знаходиться в самих гірських породах, що являють собою не просто сукупність мінералів, а сторінки біографії Землі, які можна «прочитати». Геологія виділилася в самостійну науку в XVIII ст.

Уничтожитель бумаг незаменим в любой организации. Благодаря его свойствам сотрудники могут быть уверены в том, что важная информация не попадет в руки конкурентов. Современный уничтожитель документов в состоянии справиться не только с бумажной документацией. Наш недорогой шредер - это именно то, что вы искали.

Сучасна геологія поділяється на ряд тісно взаємопов'язаних галузей. До них відносяться: геофізика, геохімія, історична геологія, мінерало­гія, петрологія, структурна геологія, тектоніка, стратиграфія, геомор­фологія, палеонтологія, палеоекологія, геологія корисних копалин. Іс­нують також декілька міждисциплінарних галузей досліджень: морсь­ка геологія, інженерна геологія, гідрогеологія, сільськогосподарська геологія і геологія навколишнього середовища (екогеологія). Геологія тісно пов'язана з такими науками, як гідродинаміка, океанологія, біо­логія, фізика і хімія.

Ключові слова: 
Розділ сайту: