геологія

Геологічні епохи під нашими ногами

ГЕОЛОГІЧНІ ЕПОХИ ПІД НАШИМИ НОГАМИ

 Голоцен (почався 12 тис років тому і триває до наших днів);

 Плейстоцен (почався 2,5 млн.років і закінчився 12 тисяч років тому);
 Пліоцен (почався 5,3 млн.років тому, і завершився 2,5 млн.років тому);
 Міоцен (почався 23 млн.років тому, і закінчився 5,3 млн років тому);
 Олігоцен (почався 34 мільйони років тому, і закінчився 23 мільйони років);
 Еоцен (почався 56 млн.років тому і закінчився 34 млн.років тому);
 Палеоцен (розпочався 66 млн. років тому, і закінчився 56 млн.років тому);
 Крейда (почалася 145 млн.років тому, і закінчилася 66 млн.років тому);
 Юра (розпочався 200 млн.років тому, і закінчився 145 млн.років тому);
 Тріас (розпочався 252 млн.років тому, і закінчився . . . . .

Геологічна будова України

Геологія — це система наук про Землю, земну кору, її склад, будову, рухи
та історію розвитку, а також розміщення корисних копалин.
На основі вивчення скам’янілих решток тварин, рослин тощо, які зна-
йдені у певних гірських породах, із урахуванням послідовності їхнього на-
шарування вчені-геологи створили геохронологічну шкалу часу. Ця шкала,
за якою встановлюється відносний вік гірських порід, використовується для
складання геологічних карт. Геологічна карта за допомогою кольорів пока-
зує, де на земну поверхню виходять різні за віком геологічні шари гірських
порід.

Геологія

Геологія — наука про речовинний склад, будову та історію розвитку Землі. Основні об'єкти досліджень — гірські породи, в яких відбито геологічний літопис Землі, а також сучасні фізичні процеси і механіз­ми, що діють як на її поверхні, так і в надрах; вивчення їх дозволяє зрозуміти, яким чином відбувався розвиток нашої планети в минулому.

Земля постійно змінюється. Деякі зміни відбуваються раптово і вельми бурхливо (наприклад, вулканічні виверження, землетруси або великі повені), але частіше за все — повільно (за століття зноситься або нагро­маджується шар осадів товщиною не більше 30 см). Такі зміни непомі­тні протягом життя однієї людини, але вже накопичені деякі відомості про зміни за більш тривалий період. Наприклад, таким чином встанов­лено, що територія навколо . . . . .