мінерали

Мінерали

Мінералами називають однорідні за складом і будовою частини гір­ських порід і руд. Вони являють собою природні хімічні сполуки, що виникли внаслідок різних геологічних процесів. У природі існує велика кількість мінералів. За хімічним складом і фізичними властивостями їх об'єднують в однорідні групи. Більшість мінералів зустрічається в зем­ній корі у твердому стані. Однак є рідкі (самородна ртуть) і навіть газо­подібні мінерали (вуглекислий газ, сірководень). Дуже різноманітні й зовнішні ознаки, за якими мінерали відрізняються один від одного. Де­які з них прозорі, інші мутні, напівпрозорі або абсолютно не пропуска­ють світло. Важливою особливістю багатьох мінералів є їхнє забарвлен­ня. Так, кіновар завжди кармінно-червона, а малахіт — яскраво-зелений, за металево-золотистим кольором легко розпізнаються кубічні кристалики піриту. Дуже важлива зовнішня ознака мінералів — їхня форма.