мінерали

Геологічні епохи під нашими ногами

ГЕОЛОГІЧНІ ЕПОХИ ПІД НАШИМИ НОГАМИ

 Голоцен (почався 12 тис років тому і триває до наших днів);

 Плейстоцен (почався 2,5 млн.років і закінчився 12 тисяч років тому);
 Пліоцен (почався 5,3 млн.років тому, і завершився 2,5 млн.років тому);
 Міоцен (почався 23 млн.років тому, і закінчився 5,3 млн років тому);
 Олігоцен (почався 34 мільйони років тому, і закінчився 23 мільйони років);
 Еоцен (почався 56 млн.років тому і закінчився 34 млн.років тому);
 Палеоцен (розпочався 66 млн. років тому, і закінчився 56 млн.років тому);
 Крейда (почалася 145 млн.років тому, і закінчилася 66 млн.років тому);
 Юра (розпочався 200 млн.років тому, і закінчився 145 млн.років тому);
 Тріас (розпочався 252 млн.років тому, і закінчився . . . . .

Мінерали

Мінералами називають однорідні за складом і будовою частини гір­ських порід і руд. Вони являють собою природні хімічні сполуки, що виникли внаслідок різних геологічних процесів. У природі існує велика кількість мінералів. За хімічним складом і фізичними властивостями їх об'єднують в однорідні групи. Більшість мінералів зустрічається в зем­ній корі у твердому стані. Однак є рідкі (самородна ртуть) і навіть газо­подібні мінерали (вуглекислий газ, сірководень). Дуже різноманітні й зовнішні ознаки, за якими мінерали відрізняються один від одного. Де­які з них прозорі, інші мутні, напівпрозорі або абсолютно не пропуска­ють світло. Важливою особливістю багатьох мінералів є їхнє забарвлен­ня. Так, кіновар завжди кармінно-червона, а малахіт — яскраво-зелений, за металево-золотистим кольором легко розпізнаються кубічні кристалики піриту. Дуже важлива зовнішня ознака мінералів — їхня форма.