Гори та їх класифікація

Гори — це піднесені ділянки земної поверхні, що круто підіймаються над навколишньою територією. На відміну від плато, вершини в горах займають невелику площу. Гори можна класифікувати за різними крите­ріями: 1) географічним положенням і віком, з урахуванням їх морфології; 2) особливостями структури, з урахуванням геологічної будови. У пер­шому випадку гори поділяються на Кордильєри, гірські системи, хребти, групи, ланцюги і поодинокі гори. Назва кордильєра походить від іспансько­го слова, що означає «ланцюг». До Кордильєр відносяться хребти, групи гір і гірські системи різного віку. Район Кордильєр на заході Північної Америки включає Берегові хребти, гори Каскадні, Сьєрра-Невада, Ске­лясті і безліч невеликих хребтів між Скелястими горами і Сьєрра-Нева­да в штатах Юта і Невада. До Кордильєр Центральної Азії відносяться, наприклад, Гімалаї, Куньлунь і Тянь-Шань. Гірські системи складають­ся з хребтів і груп гір, схожих за віком і походженням (наприклад, Аппа­лачі). Хребти складаються з гір, що тягнуться довгою вузькою смугою. У багатьох районах земної кулі зустрічаються поодинокі гори, зазвичай вулканічного походження. Друга класифікація гір складається з ураху­ванням ендогенних процесів рельєфотворення. Вулканічні гори форму­ються за рахунок накопичення маси магматичних порід під час вивер­ження вулканів. Гори можуть виникнути і внаслідок нерівномірного роз­витку ерозійно-денудаційних процесів в межах великої території, що за­знала тектонічного підняття. Гори можуть утворитися і в результаті текто­нічних рухів, наприклад, внаслідок куполоподібних піднесень ділянок земної поверхні, при інтенсивному складкоутворенні і піднятті відносно вузьких зон. Подібна ситуація характерна для багатьох великих гірських систем земної кулі, де орогенез продовжується і в наш час. Такі гори називаються складчастими, хоч протягом тривалого періоду розвитку після первинного складкоутворення вони зазнали впливу й інших про­цесів гороутворення.

Складчасті гори. Багато великих гірських систем спочатку були скла­дчастими, однак у ході подальшого розвитку їхня будова істотно усклад­нилася. Зони початкової складчастості обмежені геосинклінальними поясами — величезними прогинами, в яких нагромаджувалися осади, головним чином у мілководних океанічних утвореннях. Класичний при­клад складчастих гір — Аппалачі на сході Північної Америки. Багато складчастих гірських систем розсічені величезними насувами з розло­мами, по яких шари гірських порід потужністю в десятки і сотні метрів зміщувалися на багато кілометрів.

Брилові гори. Багато великих гірських хребтів утворилося внаслідок тектонічного підняття, що відбувалося вздовж розломів земної кори. Гори Сьєрра-Невада в Каліфорнії — це величезний горст протяжністю бл. 640 км і шириною від 80 до 120 км. Найбільш високо був піднятий схід­ний край цього горста, де висота гори Уїтні досягає 418 м над рівнем моря. Сучасний вигляд Аппалачів у значній мірі склався внаслідок декі­лькох процесів: первинні складчасті гори зазнали впливу ерозії і денуда­ції, а потім були підняті вздовж розломів. Ряд брилових гірських хребтів знаходиться у Великому басейні між Скелястими горами на сході і Сьєрра-Невада на заході. Між хребтами пролягають довгі вузькі долини, ча­стково заповнені осадами, знесеними з суміжних брилових гір.

Куполоподібні гори. У багатьох районах ділянки суходолу, що зазнали тектонічного підняття, під впливом ерозійних процесів прийняли гірський вигляд. Там, де підняття відбувалося на порівняно невеликій площі і мало купольний характер, утворилися куполоподібні гори, яскравим прикладом яких є гори Блек-Хіллс у Південній Дакоті, які мають у попе­речнику бл. 160 км. Ця територія зазнала купольного підняття, а більша частина осадового покриття була видалена подальшою ерозією і денуда­цією. В результаті оголилося центральне ядро, складене з магматичних і метаморфічних порід. Воно оточене хребтами, що складаються з більш стійких осадочних порід.

Останцеві плато. Внаслідок дії ерозійно-денудаційних процесів на місці будь-якої піднесеної території формується гірський ландшафт. Його вигляд залежить від початкової висоти. При руйнуванні високо­го плато, як, наприклад, Колорадо (на південному заході США), сфор­мувався сильно розчленований гірський рельєф. Плато Колорадо шириною в сотні кілометрів було піднято на висоту бл. 3000 м. Ерозійно-енудаційні процеси ще не встигли цілком трансформувати його в гірський ландшафт, однак у межах деяких великих каньйонів, на­приклад Великого каньйону р. Колорадо, виникли гори висотою в декілька сотень метрів. Це ерозійні останці, які поки що не денудовані. З подальшим розвитком ерозійних процесів плато буде набувати все більш вираженого гірського вигляду. За відсутності повторного підняття будь-яка територія зрештою буде знівельована і перетвориться на рівнину.

Современное лазерное оборудование и наш опыт поможет Вам определить свой собственный путь к красоте и здоровью. удаление папиллом лазером Безупречная внешность - это достижимо! Какой бы насыщенной не была Ваша жизнь, найдите в современной жизни время для заботы о своем здоровье и красоте.

Вулканічні гори бувають різних типів. Вулканічні конуси, поширені майже у всіх районах земної кулі, утворюються за рахунок скупчень лави й уламків гірських порід, вивержених через жерла силами, що ді­ють глибоко в надрах Землі. Показові приклади вулканічних конусів — гори Майон на Філіппінах, Фудзіяма в Японії, Попокатепетль у Мекси­ці, Шаста в Каліфорнії. Попільні конуси мають схожу будову, але вони не такі високі і складені в основному з вулканічних шлаків. Такі конуси є поблизу Лассен-Піка в Каліфорнії і на північному сході Нью-Мексико. Щитові вулкани формуються під час повторних виливань лави. Зде­більшого вони не такі високі і мають не таку симетричну будову, як вул­канічні конуси. Багато щитових вулканів є на Гаванських і Алеутських о-вах. Ланцюги вулканів зустрічаються в довгих вузьких зонах. Імовір­но, найбільш відомий приклад — ланцюг вулканічних Гавайських о-вів протяжністю понад 1600 км. Всі ці острови утворювалися внаслідок ви­ливання лави і вивержень уламкового матеріалу з кратерів, що розташо­вувалися на дні океану. Якщо вести відлік від поверхні дна океану, де глибини складають бл. 5500 м, то деякі з вершин Гавайських о-вів увійдуть до числа найвищих гір світу.

 

Гірські вершини

Абсолютна висота, м

ЄВРОПА

Ельбрус, Росія

5642

Дихтау, Росія

5203

Казбек, Росія — Грузія

5033

Монблан, Франція

4807

Ушба, Грузія

4695

Дюфур, Швейцарія — Італія

4634

Вайсхорн, Швейцарія

4506

Маттерхорн, Швейцарія

4478

Базардюзю, Росія — Азербайджан

4466

Фінстерархорн, Швейцарія

4274

Юнгфрау, Швейцарія

4158

Домбай-Ульген (Домбай-Ельген), Росія — Грузія

4046

АЗІЯ

Джомолунгма (Еверест), Китай — Непал

8848

Чогорі (К-2, Годуї-Остен), Індія — Китай

8611

Канченджанга, Непал — Індія

8598

Лхоцзе, Непал — Китай

8501

Макалу, Китай — Непал

8481

Дхаулагірі, Непал

8172

Манаслу, Непал

8156

Чопу, Китай

8153

Нангапарбат, Кашмір

8126

Аннапурна, Непал

8078

Гашербрум, Кашмір

8068

Шишабангма, Китай

8012

Нандадеві, Індія

7817

Ракапоши, Кашмір

7788

Камет, Індія

7756

Намчабарва, Китай

7756

Гурла-Мандхата, Китай

7728

Улугмузтаг, Китай

7723

Конгур, Китай

7719

Тіричмір, Пакистан

7690

Гунгашань (Міньяк-Ганкар), Китай

7556

Кула-Кангрі, Китай — Бутан

7554

Музтагата, Китай

7546

Комунізму пік, Таджикистан

7495

Перемоги пік, Киргизія — Китай

7439

Джомолхарі, Бутан

7314

Леніна пік, Таджикистан — Киргизія

7134

Корженевської пік, Таджикистан

7105

Хан-Тенгрі пік, Киргизія

6995

Кангрінбоче (Кайлас), Китай

6714

Кхакаборазі, М'янма

5881

Демавенд, Іран

5604

Богдо-Ула, Китай

5445

Арарат, Туреччина

5137

Джая, Індонезія

5030

Мандала, Індонезія

4760

Ключевська Сопка, Росія

4750

Трикора, Індонезія

4750

Білуха, Росія

4506

Мунхе-Хайрхан-Уул, Монголія

4362

АФРИКА

 

Кіліманджаро, Танзанія

5895

Кенія, Кенія

5199

Рувензорі, Конго (ДРК) — Уганда

5109

Рас-Дашен, Ефіопія

4620

Елгон, Кенія — Уганда

4321

Тубкаль, Марокко

4165

Камерун, Камерун

4100

АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ

 

Вільгельм, Папуа — Нова Гвінея

4509

Гілуве, Папуа — Нова Гвінея

4368

Мауна-Кеа, о. Гавайї

4205

Мауна-Лоа, о. Гавайї

4169

Вікторія, Папуа — Нова Гвінея

4035

Капелла, Папуа — Нова Гвінея

3993

Альберт-Едуард, Папуа — Нова Гвінея

3990

Косцюшко, Австралія

2228

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

 

Мак-Кінлі, Аляска

6194

Логан, Канада

5959

Орісаба, Мексика

5610

Святого Іллі, Аляска — Канада

5489

Попокатепетль, Мексика

5452

Форакер, Аляска

5304

Істаксіуатль, Мексика

5286

Лукейнія, Канада

5226

Бона, Аляска

5005

Блекберн, Аляска

4996

Санфорд, Аляска

4949

Вуд, Канада

4842

Ванкувер, Аляска

4785

Черчілл, Аляска

4766

Феруетер, Аляска

4663

Бер, Аляска

4520

Хантер, Аляска

4444

Уїтні, Каліфорнія

4418

Елберт, Колорадо

4399

Масив, Колорадо

4396

Харвард, Колорадо

4395

Рейнір, Вашингтон

4392

Невадо-де-Толука, Мексика

4392

Вільямсон, Каліфорнія

4381

Бланка-Пік, Колорадо

4372

Ла-Плата, Колорадо

4370

Анкомпагре-Пік, Колорадо

4361

Крестон-Пік, Колорадо

4357

Лінкольн, Колорадо

4354

Грейс-Пік, Колорадо

4349

Антеро, Колорадо

4349

Еванс, Колорадо

4348

Лонгс-Пік, Колорадо

4345

Уайт-Маунтін-Пік, Каліфорнія

4342

Норт-Палісейд, Каліфорнія

4341

Врангеля, Аляска

4317

Шаста, Каліфорнія

4317

Сілл, Каліфорнія

4317

Пайкс-Пік, Колорадо

4301

Расселл, Каліфорнія

4293

Спліт-Маунтін, Каліфорнія

4285

Мідл-Палісейд, Каліфорнія

4279

Аконкагуа, Аргентина

6959

Охос-дель-Саладо, Аргентина

6893

Бонете, Аргентина

6872

Бонете-Чіко, Аргентина

6850

Мерседаріо, Аргентина

6770

Уаскаран, Перу

6746

Льюльяйльяко, Аргентина — Чилі

6739

Ерупаха, Перу

6634

Галан, Аргентина

6600

Тупунгато, Аргентина — Чилі

6570

Сахама, Болівія

6542

Коропуна, Перу

6425

Ільямпу, Болівія

6421

Ільїмані, Болівія

6322

Лас-Тортолас, Аргентина — Чилі

6320

Чімборасо, Еквадор

6310

Бельграно, Аргентина

6250

Тороні, Болівія

5982

Тутупака, Чилі

5980

Сан-Педро, Чилі

5974

Вінсон масив

5140

Керкпатрик

4528

Маркем

4351

Джексон

4191

Сідлі

4181

Мінто

4163

Вертеркака

3630

 

Розділ сайту: