Херсонська область

Херсонська область

Херсонська область
Розташована в басейні нижньої течії
Дніпра. На півдні омивається водами
Чорного і Азовського морів. Площа
28,5 тис. км 2 .
Область займає частину Причорномор-
ської низовини. Південна частина розчле-
нована балками і ярами. Вздовж морсько-
го узбережжя багато піщаних островів,
півостровів, кіс, мілководних заток.
З-поміж корисних копалин найпоширеніші будівельні матеріали (вапня-
ки, черепашник, глини, піски), солі Сиваша і прибережних озер. Трапляють-
ся торф, виявлено газ, боксити, є також лікувальні грязі.
Клімат області помірно континентальний. Зима м’яка, малосніжна,
часто бувають відлиги. Середня температура повітря в січні –3…–5 °C, в лип-
ні +21,5…+23,5 °C. Опадів 300—410 мм, більше їх влітку. Сніговий покрив
нестійкий. До несприятливих кліматичних явищ належать суховії, пилові
бурі, град.
Головна річка — Дніпро, що тече по території області протягом 200 км.
Поблизу гирла Дніпро поділяється на рукави й утворює Дніпровські плавні.
Вище Херсона в Дніпро впадає Інгулець. У межах області знаходиться час-
тина Каховського водосховища. Прокладені зрошувальні канали: Північно-
кримський, Каховський, Краснознам’янський.
З ґрунтів на півночі переважають південні малогумусні чорноземи.
На півдні їх змінюють чорноземи південні солонцюваті, а ще далі на пів-
день — каштанові солонцюваті. На Лівобережжі Дніпра смугою до 140 км
простягаються Олешківські піски. Тут переважають дерново-піщані та гли-
нисто-піщані ґрунти.
Область розташована у степовій зоні. Степи майже повністю розорані.
Цілина збереглася лише в заповідниках: біосферних Чорноморському та
Асканія-Нова, в Азово-Сиваському природному національному парку.
 
 
Ключові слова: