Херсонська область

Херсонська область

Херсонська областьХерсонська область
Розташована в басейні нижньої течії
Дніпра. На півдні омивається водами
Чорного і Азовського морів. Площа
28,5 тис. км 2 .
Область займає частину Причорномор-
ської низовини. Південна частина розчле-
нована балками і ярами. Вздовж морсько-
го узбережжя багато піщаних островів,
півостровів, кіс, мілководних заток.
З-поміж корисних копалин найпоширеніші будівельні матеріали (вапня-
ки, черепашник, глини, піски), солі Сиваша і прибережних озер. Трапляють-
ся торф, виявлено газ, боксити, є також лікувальні грязі.